Навесні 2001 року Виконавчий комітет Крюківської районної ради м.Кременчука підтримав ініціативу педагогічного колективу загальноосвітньої школи №11 простворення на її базі закладу для творчої обдарованості – ліцею №11, який покликаний був стати осередком економічної, правової та лінгвістичної освіти.

І з того часу ліцей міцніє, примножує здобутки. Із кожним роком тут народжуються нові традиції, спалахують нові зірки, - зростає нова генерація національної інтелектуальної еліти.

Педагогічний колектив ліцею №11 на чолі з директором Биковою Наталією Олександрівною, орієнтуючись на кінцевий результат, керується у своїй діяльності філософською концепцією, яка прогнозує стратегію бачення випускника як життєво компетентного працівника, мотивованого на ефективну трудову (економічну) діяльність власним життєвим проектом, схильного постійно вчитися, самовдосконалюватися, обізнаного щодо своїх прав і обов’язків, готового захищати та реалізувати власні права: особистість комунікабельну, поінформовану, налаштовану на успіх, із яскраво вираженими лідерськими якостями.

Стратегічне бачення випускника ліцею саме таким зумовило відповідну інноваційну модель Кременчуцького ліцею №11, де пріоритетними знаннями визначено економічні, правові, лінгвістичні, біолого-хімічні, що забезпечать майбутньому випускникові широкий вибір професій в ринкових умовах.
Ідейно-організаційна модель розвитку допрофільного та профільного навчання ліцею – це складна, багатофакторна, різнорівнева система.

Структуру навчального закладу складають: класи профільного навчання (10-11), І-ІІ курс;  загальноосвітні класи допрофільної підготовки (1-9). Напрямки профілізації: суспільно-гуманітарний напрям (навчальні профілі: економічний, міжнародна економіка, фінанси та право, правовий);філологічний напрям (навчальний профіль: іноземна філологія), природничо-математичний напрям (навчальний профіль: біолого-хімічний).

Зміст освіти визначає «Робочий навчальний план ліцею». Варіативна складова початкової школи передбачає введення спецкурсів із економіки, прав дитини, англійської мови, логіки, української мови та математики. Варіативна частина робочого навчального плану для 5-9-х класів використовується на спецкурси з англійської мови, прав людини, економічної психології, логіки, інформатики, практичного права, Конституційного права, правознавства, міжнародного права, ділової активності, основ економіки, основ споживчих знань, німецької мови, історії Полтавщини. Комплекс спецкурсів відповідає сучасній тенденції інтегрованої освіти, формує глобальне, критичне мислення та економічно-правовий та лінгвістичний менталітет, сприяє свідомому вибору профілю в ліцейних класах та майбутньої  професії. Диференціація рівнів змісту базових освітніх предметів за навчальними  профілями починається з 8-го класу.     Робочий навчальний план ліцейних 10-11-х класів реалізує завдання для розвитку творчої обдарованості, озброює  знаннями понад державний мінімум з обраного профілю, забезпечує довузівську  професійно-орієнтовану освіту. Із метою розширення знань із профільних предметів, розвитку глобального мислення, формування свідомого громадянина, опанування культури спілкування, уявлень про основні інформаційні процеси, для забезпечення художньо-естетичного виховання в ліцейних класах вводяться спецкурси з риторики, економічної психології, основ підприємницької діяльності, фінансової математики, громадянської освіти,     основ естетики, журналістики.

Про рацiональнicть розподiлy годин варiативної частини навчального плану свiдчать показники призових мicць на олiмпiадах та конкурсах-захистах науково-дослiдницьких робiт.

Так на міському етапі Всеукраїнських предметних олімпіад із базових дисциплін за 7 років існування ліцею учнi посiли 132 призових мicцяна       обласних - 42 мicця, всеукраїнських–3.

На обласному конкурсi-захистi науково-дослiдницьких робiт 54 призових місць, 5 призерів та 1 лауреат Bceукраїнського  конкурсу.

Науково-методична робота у ліцеї - це цiлicна система спрямована на розвиток професiйних якостей вчителя, його творчих здiбностей, досконале володiння дидактикою, методикою, iнновацiями, що є запорукою результативностi навчально-виховного процесу: формування громадянина, здатного адапryватися до життя в умов їх ринкової економiки та поповнення творчого iнтелектyального потенцiалу держави.

Координацiйний центром науково-методичної роботи - науково-методична рада, до складу якої  входять науковий керівник ліцею Клепко Сергій Федорович, кандидат філософських наук, доцент, Проректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, директор ліцею Бикова Н.О., заступник директора з наукової роботи Маркевич В.А., заступник директора з методичної роботи Терещенко Т.І., заступник директора з виховної роботи Холодняк О.К., завідувачі кафедрами.

Уся система науково-методичної роботи спрямована на виконання основної проблеми, над якою працює лщей: "Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному суспільстві». Науково-методична проблема реалiзується через дослідно-експериментальну  програму "Лідер», яка розрахована на 7 років.

Науково-методична система роботи ліцею включає роботy 8 предметних кафедр (української філології та зарубіжної літератури, іноземної філології, суспільствознавства, економіко-математичних дисциплін та інформатики, природничих дисциплін, початкової школи, естетичної та трудової культури, фізичної культури та основ здоров’я. 3 метою надання реальної допомогипедагогiчним кадрам в розвитку їх педагогiчної майстерностi, яка впливає на наслiдки навчально-виховної роботи, у лiцеї створені творчi групи вителів, працює школа педмайстерностi. Для молодих вчителiв - школа становлення молодого вчителя «Шанс».

3 метою опанування вчителями лiцею iнновацiйними технологiями навчання та виховання працює школа-лабораторiя, постiйно дiючий проблемний науково-теоретичний ceмiнap для учителiв, якi працюють з обдарованими дiтьми, школа вчителя-дослiдника, консультпункт для вчителiв з питань iнновацiйних методiв навчання, контролю та оцiнки знань учнiв, систематично проводяться iнструктивно­методичнi наради заступниками директора, щомicяця проводiться днi науково-методичної iнформацiї.

Вивчення та впровадження у роботу педколективу кращого педагогiчного досвiдy, нових педтехнологiй, дало великий творчий учительський потенцiал. 
Із 62 учителів-предметників у 2007-2008 н.р. вищу категорію мають 24 учителі, І категорію 11 учителів, ІІ категорію 6 учителів, «спеціаліст»  21, звання «Учитель-методист» 8 учителів, звання «Старший вчитель»  2 учителів, відмінник  освіти  2.

Учителi лiцею - учасники Міжнародних проектів освітніх обмінів (зокрема у 2007-2008 році учасники українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні», у рамках якого на базі ліцею провели заплановану сесію на тему: «Модель підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу («Школи майбутнього»), у ході якої учні, вчителі, батьки, представники громадськості та влади напрацювали 2 моделі, запропоновані нами на Конкурс). Всеукраїнських проектiв "Школа за партнерство iдемократiю",  i Всеукраїнських семінарів "Інтерактивні  формu навчання", переможці конкурсу "Учитель року” різних рівнів. Так за сім років роботи ліцею троє вчителів стали призерами міського етапу конкурсу «Учитель року», 9 посіли перші місця. Із них 3 стали переможцями обласного етапу конкурсу: Медведенко Н.Г., учитель української мови та літератури (2005 р.), Дудка Л.Г., учитель історії (2008 р.) – отримала окрему нагороду як перспективний молодий науковець,  Мищенко Т.А., учитель зарубіжної літератури (2008 р.)
Творчий вчитель ліцею бачить свого вихованця різнобічно розвиненим. Тому позакласна робота в ліцеї орієнтована на креатив і складається із чотирьох модулів:

1. Інтелектуально-науковий модуль. Втілений у діяльності:

 • ліцейного наукового товариства «Пошук», що діє із 2001 року, і має чималі здобутки на конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різних рівнів ;
 • олімпійської команди ліцею (за результатами 2008 року команда посіла ІІ місце в Кременчуці) ;
 • дискусійного клубу «Дебати», який кілька років поспіль є призером міського та зонального етапів гри «Дебати»;
 • інтелектуального клубу « Інтелект», вихованці якого призери обласного етапу конкурсу знавців української мови ім.. Петра Яцика, Всеукраїнських інтерактивних конкурсів «Кенгуру» і «Колосок», Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та ін.;
 • інтелектуального клубу «Професіонал», що дозволяє додатково реалізувати дітям свої професійні якості, набути практичного досвіду в обраній справі.  Із 2 по 9 клас бажаючі учні ліцею беруть участь у різноманітних проектах, імітаційних іграх, а для десятикласників обов’язковою є профільна практика, що здійснюється за авторською програмою «Школа без стін».
 • євроклубу ліцею. Пізнання економічних, юридичних процесів інших держав, практичне оволодіння іноземними мовами – ось головні завдання даної структурної одиниці ліцею, діяльність якої координується Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку. У 2007 році ліцеїсти стали учасниками проекту міжнародних обмінів Роберта Шумана і були визнані однією з найактивніших шкіл. 
 • прес-центру «Ініціатива», що не залишає поза увагою (без коментарів і критичної оцінки) жодної події у ліцеї, місті, області, Україні.

  

2. Художньо-естетичний модуль. Втілений у діяльності:

 • гімнастичної групи «Мрія»;
 • вокальної групи «Срібні дзвіночки»;
 • театральної студії «Орфей»;
 • КВК «ЕПЛЛ»;
 • студії декоративно-прикладного мистецтва, технічної творчості, образотворчого мистецтва.

 

 

3. Спортивно-туристський модуль. Втілений у діяльності:

 • ЮІР;
 • ДЮП «Прометей»;
 • туристичного клубу «Крок»;
 • екологічного клубу «Час ЕКО».

 

4. Учнівське самоврядування. Основною позакласною діяльністю лiцеїстiв авторська система самоврядування "Мікрополіс", яка є однiєю з важливих факторiв залучення учнiв до громадської дiялъноcтi. Учнi мають право висловлювати свою думку i бути почутими, брати участь у прийняттi рiшенъ, що стосуються їх життя. Система самоврядування в ліцеї виховує в учнiв iнiцiативнicть, активнicть, самостiйнicть, самокритичнiсть, вiдповiдальнiсть, органiзаторськi здiбностi.Кожен учень ліцею проходить непростий шлях від посвяти в ліцеїсти, яка відбувається у жовтні кожного року, і юні восьмикласники відчувають себе повноправною часточкою великої справи формування майбутньої еліти України, до традиційного Свята честі – 15 травня, на якому урочисто підсумовується усе зроблене протягом року, визначаються кращі з кращих, вручається ліцейний гранд – кришталевий глобус як символ мудрості, працелюбності, відданості спільній справі здобуття величі рідній країні.

 

Плідна шестирічна робота Кременчуцького ліцею №11 справедливо поцінована на рівні держави. У 2006 році ліцей №11 визнано одним із кращих навчальних закладів України в номінації "Школа професійної кар'єри”.