ХХІ століття – час змін у становленні та розвитку молодої української держави. За відносно короткий час у суспільстві відбуваються суттєві перетворення, які регулюють соціальне замовлення освітніх послуг. Сьогодні не достатньо виховати гармонійно розвинену особистість. Людина ХХІ століття повинна бути готовою до змін, здатною до постійного навчання, руху, перетворення, подолання кризи (див. схему нижче).


Уміння правильно сприймати зміни – прерогатива лідерства. Саме воно надає пропозиції щодо майбутнього устрою, визначає напрями. Під час будь-якого процесу змін на лідера покладається  і роль керівництва, і мотивування людей, і розвитку інноваційного, загальновизнаного бачення.

Тому сьогодні, на думку Кременчуцького ліцею №11, соціальне замовлення  - від лідера випускника до держави-лідера, якою ми хочемо бачити Україну (див. схему нижче).

Суспільні цінності складають базис життєвої компетентності випускника. Навчальний заклад, родина, громадські органи, органи місцевої влади забезпечують надбудову в напрямку навчання та виховання, а фундаментом усього є базис економічний. Забезпечення якості навчання та виховання великою мірою залежить від вкладених у вищезазначений процес державних коштів та суспільних фінансів.

Тісне поєднання усіх складових не що інше, як скелет багаторівневої моделі підготовки випускника загальноосвітнього навчального закладу – випускника-лідера (див. схему нижче).


Компетентний, активний, інтелектуал, патріот, аналітик, рішучий, творчий, фізично-здоровий, духовно розвинутий, оптиміст, наділений критичним, глобальним, дивергентним мисленням він пропагує зміни, проектує подальшу діяльність, вивчає результат (див. схему нижче), упевнено керує розвитком, долаючи опір, мотивуючи необхідність змін, ведучи за собою до успіху, до майбутнього елітарного устрою держави-лідера – України.


Модель підготовки компетентного випускника складається із чотирьох модулів (див.схему нижче), ядром кожного з яких є загальноосвітній компонент, а периферією – професійний компонент змісту освіти, що більш детально розкрито в Концепції розвитку Кременчуцького ліцею №11.


І -  фундаментальний модуль (1-4 класи) реалізується таким чином:

1. На щаблі учень-початківець – ліцей через:
 1. впровадження спецкурсів: «Комп’ютерна азбука», «Сходинки до інформатики», «Права дитини» (авторська програма), «Економічна психологія», «Валеологія»;
 2. застосування в педагогічній діяльності технологій «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна, «Навчання як дослідження» Д.Г.Левітеса, «Розвиток критичного мислення» М.Ліпмана, «Рівневої диференціації» А.М.Капнісова та ін;
 3. формування практичних навичок через рольові та імітаційні ігри практичного спрямування.
 4. На щаблі учень-початківець - родина через:
  1. роботу мережі інтелектуальних та творчих клубів;
  2. реалізацію спільних (ліцей-родина) проектів;
  3. діяльність благодійного фонду «Ліцей».
 5. На щаблі учень-початківець - органи місцевої влади
    громадськість через:
 1. роботу учнівського самоврядування (на рівні класного колективу, але за зразком місцевого самоврядування);
 2. спонсорської допомоги;
 3. залучення дітей до громадських проектів.
             
ІІ -  профорієнтаційний модуль (5-7 класи) реалізується таким чином:

1. На щаблі учень – ліцей через:
 1. впровадження спецкурсів: «Логіка», «Права дитини» (авторська програма), «Економічна психологія», «Валеологія», «Інформатика;
 2. застосування в педагогічній діяльності технологій «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна, «Навчання як дослідження» Д.Г.Левітеса, «Розвиток критичного мислення» М.Ліпмана, «Рівневої диференціації» А.М.Капнісова, «Проектна технологія»Джона Дьюї, С.Т.Шацького. та ін;
 3. формування практичних навичок через рольові та імітаційні ігри практичного спрямування;
 4. профільного визначення семикласників за авторською Програмою впровадження профільного навчання на 2007-1010 роки в кременчуцькому ліцеї №11.
2.На щаблі учень - родина через:
  1. роботу мережі інтелектуальних та творчих клубів;
  2. реалізацію спільних (ліцей-родина) проектів;
  3. діяльність благодійного фонду «Ліцей».
 1. На щаблі  учень - органи місцевої влади – громадськість через:
  1. роботу учнівського самоврядування (на рівні класного колективу, але за зразком місцевого самоврядування);
  2. спонсорської допомоги;
  3. залучення дітей до громадських проектів.
ІІІ -  допрофільний модуль (8-9 класи) реалізується таким чином:

1. На щаблі учень – ліцей через:
 1. впровадження спецкурсів: «Практичне право», «Всесвітня культура», «Основи економіки», «Ділова активність», «Міжнародне право», «Основи споживчих знань», «Німецька мова», «Російська мова», «Інформатика;
 2. участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах;
 3. застосування в педагогічній діяльності технологій «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна, «Навчання як дослідження» Д.Г.Левітеса, «Розвиток критичного мислення» М.Ліпмана, «Рівневої диференціації» А.М.Капнісова, «Проектна технологія»Джона Дьюї, С.Т.Шацького. та ін;
 4. формування практичних навичок через рольові та імітаційні ігри практичного спрямування;
 5. формування практичних навичок через роботу в профільному таборі «Юний науковець».
 6. На щаблі учень - родина через:
  1. роботу мережі інтелектуальних та творчих клубів:«Дебати», «Інтелект», наукове товариство «Пошук», «Юриспол», вокальної групи «срібні дзвіночки», гімнастичної групи «Мрія», театральної студії «Орфей», КВК «ЕПЛЛ»
  2. реалізацію спільних (ліцей-родина) проектів;
  3. діяльність благодійного фонду «Ліцей».
 7. На щаблі  учень - органи місцевої влади – громадськість через:
  1. роботу учнівського самоврядування «мікрополіс»  (на рівні ліцею за зразком місцевого самоврядування);
  2. спонсорської допомоги;
  3. залучення дітей до громадських проектів;
  4. участь у програмах шкільних обмінів;
            
ІV -  державний базис (І-ІІ курс ліцею) реалізується таким чином:

1. На щаблі учень – ліцей через:
 1. впровадження спецкурсів: «Міжнародне  право», «Всесвітня культура», «Основи економіки», «Фінансова математика», «Міжнародне право», «Основи підприємницької діяльності», «Німецька мова», «Російська мова», «Інформатика, «Медицина», «Екологія»;
 2. участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах;
 3. дію програми «Ліцейний стандарт»;
 4. застосування в педагогічній діяльності технологій «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна, «Навчання як дослідження» Д.Г.Левітеса, «Розвиток критичного мислення» М.Ліпмана, «Рівневої диференціації» А.М.Капнісова, «Проектна технологія»Джона Дьюї, С.Т.Шацького, «Технологія розвитку глобальног мислення» Н.Ю.Кулюткін, Є.Б.Спаська, «Нові інформаційні технології» І.В.Роберт, Ю.І.Машбіц, М.І.Жалдак, С.Пейпер та ін;
 5. формування практичних навичок через профільну практику за авторською програмою «Школа без стін» (для учнів І курсу)
 6. На щаблі учень - родина через:
  1.  роботу мережі інтелектуальних та творчих клубів:
  2. «Дебати», «Інтелект», «Юриспол», вокальної групи «срібні дзвіночки», гімнастичної групи «Мрія», театральної студії «Орфей», КВК «ЕПЛЛ», тріо «Фрея», туристичний клуб «Крок», наукове товариство «Пошук»;
  3.  реалізацію спільних (ліцей-родина) проектів;
  4.  діяльність благодійного фонду «Ліцей».
 7. На щаблі  учень - органи місцевої влади – громадськість через:
  1. роботу учнівського самоврядування (на рівні ліцею за зразком місцевого самоврядування);
  2. спонсорської допомоги;
  3. залучення дітей до громадських проектів;
  4. участь у програмах Міжнародних шкільних обмінів.
Отже, у час становлення молодої української держави подолання соціально-економічної, політичної, правової, управлінської, духовно-моральної кризи є можливим лише за умови створення такої системи навчання та виховання, яка забезпечить формування життєвої компетентності, адаптованої до життя в інноваційному суспільстві, показовою складовою якої є компетентність ЛІДЕРСЬКА. І нехай не кожен учень може стати лідером у стінах навчального закладу, але набуті лідерські якості обов’язково будуть реалізовані в різних сферах суспільного життя.

Презентована Кременчуцьким ліцеєм №11 модель підготовки компетентного випускника – упевнений шлях від ВИПУСКНИКА-ЛІДЕРА до ЛІДЕРА ДЕРЖАВИ,