«Майбутнє належить тим, хто бачить можливості перш, 
ніж вони стануть очевидними…»
 

Кременчуцький ліцей №11 у своїй діяльності спирається на філософію освіти, метою якої є поліпшення й перетворення суспільства, шляхом формування лідерської компетентності учня та вчителя.

У січні 2014 року школа №11 (нині ліцей №11) відзначила свій 50-річний ювілей.

У грудні 2014 р.  ліцей №11 був атестований «із відзнакою».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 22.09.2009 року № 884 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в інноваційному суспільстві» на базі Кременчуцького ліцею №11 Кременчуцької міської ради Полтавської області» протягом 2009-2014 років у закладі здійснювалася дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в інноваційному суспільстві».
 

Мета дослідження полягала у створенні лідерської системи професійно-орієнтованого навчання і виховання у навчальному закладі української системи загальної середньої освіти, що забезпечуватиме в учнів формування лідерської компетентності як системоутворюючого фактора розвитку життєвих та ключових компетентностей, необхідних для утвердження в суспільстві інноваційності та демократичності; створенні й апробації системи формування лідерської компетентності вчителів.

У ході формувального етапу дослідно-експериментальної роботи сформовано цілісну систему роботи навчального закладу на основі проектування лідерського розвитку особистості, в основі якої покладена  стандартизована модель випускника ліцею,  розроблена в 2001 році науковим керівником ліцею № №11 кандидатом педагогічних наук, доцентом Петром Григоровичем Москаленком:

та наповнена змістом у ході дослідно-експериментальної роботи колективом ліцею №11.

Модель включає в себе дев’ять оціночних рівнів: загальноосвітній (R1), професіональноосвітній (R2), когнітивний (R3), комунікативні якості особистості (R4), емоційно-вольовий (регулятивний) (R5), мотиваційний (R6), морально-естетичний(R7), соціальна активність (R8), організаторські здібності (R9). Оціночні рівні передбачають володіння учнями відповідними  лідерськими навичками.
Система роботи навчального закладу на основі проектування лідерського розвитку особистості  складається з чотирьох модулів: фундаментального (1-4 класи), профорієнтаційного (5-7 класи), допрофільного (8-9 класи) та державного базису (І-ІІ курс ліцею). Кожен із модулів складається з трьох компонентів: загальноосвітнього (у моделі R1), що передбачає формування лідерської компетентності у ході вивчення предметів інваріантної складової навчального плану;  професійного (у моделі R2), що передбачає формування лідерської компетентності у ході вивчення предметів варіативної складової навчального плану, виховного (у моделі R (3-9)), що передбачає формування лідерської компетентності в позаурочний час.

альтернативное название картинки   альтернативное название картинки

Спільно з учнівським колективом  розроблена та апробована модель учнівського самоврядування «Мікрополіс», що відповідає структурі Кременчуцької міської ради й стовідсотково охоплює діяльністю учнів 1-11 класів. Робота відділів (юридичних питань та питань дисципліни і порядку; питань культури та дозвілля;  екологічних питань, охорони здоров’я, фізкультури та спорту; питань освіти та науки; економічних питань та благоустрою; інформаційно-комунікативних технологій; якості), інаугурація Голови «Мікрополісу», призначення керуючих підрозділами – усе це формує концептуальні, адміністративні, комунікативні навички лідерів. А також навички планування та організації, прийняття рішення. 27 квітня 2012 року стартувала ліцейна гра «Маршрути лідера», умови якої були розроблені колективом ліцею та мають на меті формування лідерської компетентності учнів. Особливо яскравим є фінальний етап – «Ліцейний майданс», де протягом уже 4-ох років змагаються паралелі 7-11 класів. Результати гри показали, що масове залучення дітей до різних видів діяльності в умовах рейтингового оцінювання сприяє розвитку активної життєвої позиції дитини.

 

Продовжується в ліцеї №11 дослідно-експериментальна робота з теми: «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів на базі загальноосвітніх навчальних закладів»,  ході якої членами наукового товариства «Пошук» був заснований ліцейний журнал «Лідер».

Впроваджується модель навчання в середовищі «1/1», напрацьована в ході експерименту «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків».

Життя в ліцеї №11 вирує. Лідери завжди в пошуку нового, цікавого. Правильно зазначив Джон Скаллі: «Майбутнє належить тим, хто бачить можливості перш, ніж вони стануть очевидними».