Україна-держава

СИМВОЛІКА

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України
 

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Державний прапор України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.257)
Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

Затвердити Державним прапором України національний прапор, що
являє собою прямокутне полотнище, яке складається  з  двох  рівних
за шириною горизонтально розташованих  смуг:  верхньої  -  синього
кольору, нижньої -  жовтого  кольору,  із  співвідношенням  ширини
прапора до його довжини 2:3.

Голова Верховної Ради України                     І.ПЛЮЩ

м. Київ, 28 січня 1992 року

N 2067-XII
Державний Герб України

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Державний герб України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 40, ст.592)
Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити тризуб як малий  герб  України,  вважаючи  його
головним   елементом   великого   герба.
2. Зображення  Державного  герба  України  поміщується    на
печатках органів державної влади і державного управління, грошових
знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах,
бланках державних установ  з  обов'язковим  додержанням  пропорцій
зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.
 

Голова Верховної Ради України                        І.ПЛЮЩ

м. Київ, 19 лютого 1992 року

N 2137-XII
Державний Гімн України

Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття Українці, посміхнеться доля!
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу Свободу,
І покажем, що ми, браття, Козацького Роду!
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Державний гімн України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 17, ст.217) 
Президія Верховної Ради України   п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити  музичну  редакцію  Державного  гімну  України,
автором музики якої є М. М. Вербицький.
2. Запровадити повсюдне виконання Державного  гімну  України,
затвердженого цим Указом, з 16 січня 1992 року.
3.  Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  Указ    Президії
Верховної Ради Української РСР  від  22  березня  1978  року  "Про
Державний гімн Української РСР" (Відомості  Верховної  Ради  УРСР,
1978 р., N 14, ст.214).
 
Голова Верховної Ради України                    І.ПЛЮЩ

м.Київ, 15 січня 1992 року       

N 2042-XIIКИЇВКиїв — столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни. Окрема адміністративно-територіальна одиниця у складі України і адміністративний центр Київської області. Адміністративно до складу Київської області не входить. Місце розташування центральних органів влади України, іноземних місій, штаб-квартир більшості підприємств та громадських об'єднань, що працюють в Україні.

Заснований наприкінці 5 — початку 6 століття. Був столицею полян, Русі, Української Народної Республіки, Української Держави та Української Радянської Соціалістичної Республіки. Також був адміністративним центром однойменного князівства, литовсько-польського воєводства, козацького полку, російської губернії та радянської області.

Станом на 2012 рік є найбільшим містом України і сьомим за чисельністю населення у Європі. Станом на 1 січня 2012 року у Києві проживало 2 814 258 осіб. Разом з передмістями утворює Київську агломерацію з сукупним населенням близько 4 мільйонів мешканців. Один з найстаріших історичних центрів Східної Європи та християнства — Софійський собор — та Києво-Печерська лавра внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Конституція України

Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від 08.12.200

Закон № 2222-IV від 08.12.2004 "Про внесення змін до Конституції України" визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття. Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу,  спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,  дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,  піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,  прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.