кадрова політика

Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» – це сучасний навчальний заклад, що формує лідерську компетентність учнів та вчителів для життя в інноваційному суспільстві. Для досягнення цієї мети ліцей реалізує ефективну кадрову політику, яка ґрунтується на таких принципах:

 • Професіоналізм. Ліцей працює з висококваліфікованими педагогами, які постійно підвищують свій рівень знань, навичок та компетенцій, використовуючи різні форми навчання та розвитку: курси, семінари, тренінги, вебінари, конференції тощо. Ліцей також сприяє професійному зростанню своїх працівників, надаючи їм можливості для кар’єрного руху, участі в проєктах, грантах, стажуваннях, обмінах досвідом тощо.
 • Конкурентоспроможність. Ліцей прагне залучати та утримувати найкращих фахівців у своїй галузі, використовуючи сучасні методи підбору, оцінки та мотивації персоналу. Ліцей також враховує потреби ринку праці та вимоги роботодавців, формуючи профільні напрямки навчання учнів, що відповідають сучасним тенденціям розвитку економіки та суспільства.
 • Соціальна відповідальність. Ліцей дбає про своїх працівників та учнів, створюючи для них комфортні та безпечні умови праці та навчання. Ліцей також підтримує соціальний діалог та партнерство з усіма зацікавленими сторонами: батьками, громадськістю, органами влади, бізнесом, громадськими організаціями тощо. Ліцей також активно бере участь у різних соціальних проєктах та ініціативах, спрямованих на підвищення якості життя та розвитку місцевої громади.

Кадрова політика ліцею базується на Положенні про заміщення вакантних посад, яке визначає порядок та умови проведення конкурсу на зайняття посади педагогічного працівника, а також критерії оцінки кандидатів. Конкурс проводиться конкурсною комісією, до складу якої входять представники адміністрації, педагогічної ради, профспілки, батьківського комітету та учнівського самоврядування. Конкурс складається з трьох етапів: перевірка документів, тестування та співбесіда. Результати конкурсу оголошуються на сайті ліцею та на дошці оголошень.

Для формування та використання кадрового резерву ліцей використовує такі заходи:

 • Аналіз потреб ліцею в кадрах, враховуючи перспективи розвитку, зміни в навчальних програмах, відплив та приплив персоналу тощо.
 • Виявлення та оцінка потенціалу працівників, які мають бажання та можливості для професійного зростання, за допомогою атестації, анкетування, інтерв’ю, портфоліо тощо.
 • Розроблення індивідуальних планів розвитку для кандидатів у кадровий резерв, які передбачають навчання, стажування, менторство, ротацію посад тощо.
 • Моніторинг та коригування планів розвитку, звітність та зворотний зв’язок з кандидатами у кадровий резерв, визначення ефективності заходів та їх впливу на кар’єрні перспективи працівників.

Кадрові питання в умовах воєнного стану

Кадрова політика ліцею також враховує особливості діючого в Україні воєнного стану, який було запроваджено 24 лютого 2022 року на три місяці і відтоді його дію регулярно продовжують.

Під час воєнного стану ліцей зобов’язаний дотримуватися Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»1, який встановлює особливий режим роботи, відпусток, переведень, звільнень та інших аспектів трудових відносин. Зокрема, ліцей має право:

 • укладати строкові трудові договори з новими працівниками, зокрема для заміщення тимчасово відсутніх працівників, які в евакуації, відпустці чи втратили працездатність;
 • встановлювати випробувальний термін для всіх працівників, у тому числі для тих, для яких це було заборонено в мирний час;
 • переводити працівників на іншу роботу та в іншу місцевість без їхньої згоди, якщо це необхідно для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій, обставин, що загрожують життю чи критичним потребам людей;
 • збільшувати тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури, до яких належать навчальні заклади;
 • зменшувати тривалість щотижневого відпочинку до 24 годин;
 • обмежувати тривалість щорічної оплачуваної відпустки 24 календарними днями;
 • відмовляти у наданні невикористаних відпусток за попередні роки;
 • скасовувати заборону роботи у вихідні дні, скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів, перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, обмеження для надурочних робіт.

Ліцей також зобов’язаний надавати військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, гарантії та пільги, передбачені законодавством, зокрема:

 • зберігати за ними місце роботи (посаду) та середню заробітну плату на період участі у бойових діях;
 • надавати їм додаткову відпустку тривалістю 15 календарних днів після повернення з бойових дій;
 • забезпечувати їх психологічною, медичною та соціальною підтримкою;
 • враховувати їхній стаж участі у бойових діях при присвоєнні кваліфікаційних категорій, атестації, підвищенні заробітної плати та інших питаннях.

Ліцей також співпрацює з органами влади, громадськими організаціями, волонтерами та іншими сторонами, які допомагають забезпечити безпеку, захист та добробут учнів та працівників ліцею в умовах воєнного стану.

Прокрутити вгору