впровадження профільного навчання

Програма впровадження профільного навчання 2023-2024

Вступ до профільного навчання в Кременчуцькому ліцеї “Гарант”

Кременчуцький ліцей №11 “Гарант” з гордістю представляє свою програму профільного навчання на 2023-2024 навчальний рік. Розроблена відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, ця програма забезпечує рівний доступ до високоякісної освіти та дотримується засад Концепції загальної середньої освіти. Ми прагнемо надати нашим учням передуніверситетську професійно-орієнтовану освіту.

впровадження профільного навчання

Вступ до профільного навчання в Кременчуцькому ліцеї “Гарант” є ключовим кроком у формуванні майбутнього наших учнів. Ми впроваджуємо індивідуальний підхід до кожного студента, враховуючи його інтереси та здібності, щоб забезпечити найбільш ефективний розвиток та підготовку до вибору професії. Наша програма сприяє розвитку критичного мислення, аналітичних навичок та творчих здібностей, які є необхідними для успішної кар’єри в сучасному світі. Ми прагнемо створити середовище, де кожен учень може відкрити свій потенціал та досягти високих результатів.

Крім того, ми акцентуємо увагу на інтеграції сучасних технологій у навчальний процес. Використання інтерактивних методів навчання, таких як проектна робота, дебати, дозволяє учням не тільки глибше зрозуміти матеріал, а й розвинути важливі цифрові навички.

Розвиток профільного навчання в Кременчуцькому ліцеї

З 2001 року наш ліцей приділяє особливу увагу профільному навчанню. Глибоке маркетингове дослідження підкреслило попит на спеціалізовану професійну освіту, особливо в економіці. Наша навчальна програма спрямована на розвиток критичного мислення, включаючи аналіз, синтез, класифікацію, абстракцію та алгоритмізацію. Ми виховуємо культуру творчості, соціальної відповідальності та емоційного інтелекту, які життєво важливі для особистісного та суспільного розвитку.

Співпраця та теоретичне обґрунтування

Спільні зусилля з ПАНО ім. М. В. Остроградського (Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського) призвели до створення добре обґрунтованої, інноваційної моделі для передпрофільного та профільного навчання. Ця модель – це складна багатофакторна система, яка відповідає різноманітним потребам наших учнів.

Розробка цієї моделі включала в себе глибокий аналіз педагогічних підходів, вивчення сучасних технологій навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів та майбутніх абітурієнтів. Вона спрямована на підвищення якості освіти, забезпечення гнучкості та адаптованості до різних навчальних потреб. Ця модель стала результатом взаємодії вчених, педагогів та учнівської спільноти, що сприяло її успішному впровадженню в навчальний процес.

профільне навчання викладачів 11 ліцею в ПАНО

Структура навчального плану та напрямки спеціалізації

Наш ліцей пропонує спеціалізовані класи в таких напрямках:

 • Суспільно-гуманітарний напрям (профілі: економіка, право)
 • Філологічний напрям (профіль: іноземна філологія)

Підготовка до профільного навчання здійснюється з 1 по 9 класи, закладаючи основу для нашої міцної програми профільної освіти. “Робочий навчальний план ліцею” визначає академічний зміст, який збагачений вибірковими курсами з економіки, прав дитини, англійської мови, логіки, української мови та математики.

впровадження профільного навчання

Від загальноосвітньої підготовки до профільної спеціалізації

Починаючи з 8 класу, ми диференціюємо рівні освітнього змісту відповідно до обраних профілів. Навчальний план ліцею для 10-11 класів розроблено для розвитку творчих талантів, надання знань, що перевищують державний мінімум з обраного профілю, та підготовки студентів до вишів країни. Вводяться спеціальні курси з риторики, економічної психології, підприємництва, фінансової математики, громадянської освіти, естетики та журналістики для розширення знань та виховання всебічно розвинених особистостей.

(малюнок: [студенти, залучені до спеціалізованого профільного навчання], [фотореалістичне], [крупний план, інтерактивне налаштування, висока роздільна здатність])

Відкрита система профільної освіти

Кременчуцький ліцей “Гарант” є відкритою освітньою системою, яка співпрацює з такими поважними установами, як Київський національний університет, коледж Йорк у Небрасці та інші. Ця мережа партнерств підвищує освітній досвід та можливості для наших студентів.

Практичне навчання: ключовий компонент профільної освіти

Профільна практика є інтегрованою частиною навчального процесу ліцею. Після завершення 10 класу учні беруть участь у практичному навчанні в юридичних, нотаріальних та корпоративних середовищах серед інших, щоб поглибити свої теоретичні знання та підготуватися до своєї майбутньої професії.

Цілі профільної практики

Наша практика має на меті підготувати учнів до соціальної взаємодії, підкріпити їхні теоретичні знання, підтвердити правильність вибору кар’єри і надати практичні навички для їхніх обраних спеціальностей. Це важливий крок у особистісній самореалізації.

Формувальний етап впровадження профільного навчання

професійна кар’єра

Кременчуцький ліцей №11 “Гарант” заклав основу для профільного навчання і з програмою 2023-2024 року ми продовжуємо розвиватися і удосконалювати наш підхід до освіти. Наша програма впровадження профільного навчання адаптована до індивідуальних характеристик, інтересів і потреб наших учнів, з прогнозованою перспективою, яка відповідає структурі ринку праці та можливостям зайнятості молоді.

Індивідуальний підхід: Наша програма профільного навчання не є універсальною. Ми враховуємо індивідуальні особливості кожного учня. Це означає, що ліцеїсти мають можливість обирати профілі, які відповідають їхнім інтересам та майбутнім кар’єрним планам. Ми також надаємо підтримку та індивідуальне консультування для кожного учня.

Головна мета та завдання Програми

Основною метою програми є створення умов для надання учням можливості отримувати якісну профільну загальну та початкову допрофесійну підготовку, яка є частиною системи неперервної освіти. Програма покликана виховати особистість, здатну до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Ми прагнемо розвивати інтелектуальні, психічні, творчі, моральні, фізичні та соціальні якості наших учнів, а також їхнє прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основні завдання програми включають:

 1. Створення умов для врахування та розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей та потреб учнів в процесі їх загальноосвітньої підготовки.
 2. Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії.
 3. Формування соціальних, комунікативних, інформаційних, економічних, правових, лінгвістичних компетенцій на допрофесійному рівні, спрямоване на підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності.
 4. Забезпечення наступності та перспективних зв’язків між загальною середньою та професійною освітою, відповідно до обраного профілю.

Впровадження профільного навчання здійснюється на основі застосування і комбінування основних принципів, таких як фуркація, варіативність, альтернативність, наступність, неперервність, гнучкість і діагностико-прогностична реалізованість.

Очікувані результати:

У результаті реалізації програми очікується:

 • Аналіз соціального замовлення суспільства та освіти в цілому стосовно професійного самовизначення випускників.
 • Розробка активної моделі профільного навчання та методики її використання у навчальному процесі.
 • Створення системи мотиваційних заходів для формування громадської думки (вчителів, батьків, учнів) щодо необхідності професійного самовизначення учнів вже на середньому етапі освіти.
 • Розробка та апробація методик профорієнтаційної роботи у навчальному закладі.
 • Створення системи комплексного оцінювання рівня сформованості професійної компетентності учня-випускника ліцею.
 • Поповнення матеріально-технічної та інформаційно-методичної бази ліцею.
 • Розробка подальшої стратегії впровадження профільного навчання.
 • Організація та проведення наукових конференцій, майстер-класів, методичних семінарів для керівників шкіл, їх заступників, вчителів з метою обміну педагогічним досвідом щодо впровадження профільного навчання.

Ці заходи спрямовані на створення умов для всебічного розвитку учнів Кременчуцького ліцею “Гарант”, підготовки їх до успішного вступу в життя та професійну кар’єру, і є запорукою підвищення якості освітнього процесу.

Прокрутити вгору