Дистанційне навчання

Положення про дистанційне навчання у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант”

І. Загальні положення
 • Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” та розроблено на підставі наказу МОН України від 25.04.2013р. № 466 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”, методичних рекомендацій МОН України (лист від 13.03.2020р. № 1/9–160 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину», лист від 23.03.2020р. № 1/9–173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»), посібника ГО “СМАРТ освіта” та МОН України “Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації”.
 • Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою).
 • Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки учнів ліцею до вступу у навчальні заклади.
 • Завданням дистанційного навчання є забезпечення учням ліцею можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального/майнового стану, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.
 • Технології дистанційного навчання можуть використовуватись у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.
II. Реалізація дистанційного навчання у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант”

2.1 Дистанційне навчання у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” запроваджується за рекомендаціями МОН України, МОЗ України, за рекомендаціями/наказом Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, за розпорядженням голови Кременчуцької міської ради Полтавської області. Введення дистанційного навчання у ліцеї супроводжується наказом директора.

2.2 Наказом директора призначається координатор дистанційного навчання, який/яка комунікуватиме щодо питань організації дистанційного навчання у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант”. Координатор дистанційного навчання проводить обов’язкове опитування педагогічних працівників ліцею щодо наявності технічних можливостей для дистанційного навчання (у випадку відсутності – забезпечує їх).

2.3 Дистанційне навчання реалізується шляхом:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.4 У Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” навчально-виховний процес за дистанційною формою організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання.

2.5 Кількість учнів, що навчаються за дистанційною формою, визначається відповідно до ліцензованого обсягу Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант”. Координатор дистанційного навчання контролює 100% охоплення учнів дистанційним навчання.

2.6 У рамках дистанційної форми навчання в Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” можуть застосовуватися наступні модифікації:

 • Дистанційна форма навчання. Учень індивідуально записується/реєструється на курс та навчається дистанційно. Така форма можу бути застосована як до навчального процесу в цілому, так і до окремого предмету/курсу/теми.
 • Дистанційно-очна форма навчання. Учень вивчає предмет/курс у школі та має можливість додатково вивчати його дистанційно. Дистанційним викладачем виступає учитель ліцею або викладач іншого закладу. За такої форми навчання дистанційні матеріали органічно залучаються в традиційний навчальний процес.
 • Класно-дистанційна форма. Учні одного класу вивчають предмет/курс за дистанційною формою. Вони мають можливість спілкуватися зі своїм учителем. Кількість очних уроків зменшується, вони перетворюються на очні консультації. У ролі дистанційного вчителя виступає вчитель ліцею.
 • Дистанційна форма навчання з учителем-куратором. Учні навчаються дистанційно, дистанційним вчителем вступає викладач з іншої школи; вчитель ліцею із предмету дистанційного навчання є вчителем-куратором, він виконує функції консультанта на місці (роз’яснює школярам деталі дистанційного навчання та незрозумілі місця з предмету).

Учні беруть участь в окремих тематичних семінарах, конференціях тощо, які обговорюються на очних заняттях.

III. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

3.1 Дистанційне навчання передбачає кілька типів взаємодій з різними цілями:

 • оперативне інформування;
 • повідомлення нового матеріалу;
 • уточнювальні запитання;
 • коментарі до виконаних робіт тощо.

3.2 Для вирішення завдань дистанційного навчання педагогічні працівники Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант” можуть на власний розсуд створити комунікативний простір, використавши Padlet, Google Classroom, Moodle тощо, для проведення онлайн-уроків, доступу до різноманітних електронних навчальних матеріалі,; отримання робіт учні, оцінювання та зворотного зв’язку.

3.3 Основні форми онлайн-комунікації, які використовуються у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант”:

 • Лекція – викладання матеріалу в реальному і нереальному часі, фронтально й індивідуально.
 • Електронна лекція – набір навчальних матеріалів в електронному вигляді, що включає текст лекцій, демонстраційний матеріал, додаткові відомості з теми лекції та ін., оформлені у вигляді окремих файлів.
 • Консультації (індивідуальні, групові) – надання допомоги в опануванні навчального матеріалу та керування роботою учнів із застосуванням засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій: телефону, електронної пошти, Viber, Skype, відео- й телеконференцій.
 • Відеоконференція – конференція в режимі реального часу онлайн, яка проводиться у визначений день і час.
 • Форум – найпоширеніша форма спілкування вчителя/ вчительки й учнів у дистанційному навчанні.
 • Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативної комунікації людей через інтернет. Використовуються текстовий, голосовий, аудіо- чати.
 • Блог – форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей.
 • Електронна пошта – стандартний сервіс інтернету, що забезпечує передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді.
 • Анкетування – для поточного контролю в ході дистанційного навчання;
 • Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки, які дозволяють створювати закриті групи, спільноти, чати, вести різноманітні анкети.

3.4 Поширені веб-ресурси та платформи для організації дистанційного навчання:

 • MOODLE – безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням.
 • GOOGLE CLASSROOM – сервіс, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail та дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію.
 • GOOGLE SITES – популярний сервіс для створення сайтів
 • GOOGLE FORMS – сервіс хмарних технологій для формування системи тестів контролю навчальної діяльності учнів.
 • ZOOM – сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей.
 • WIZIQ – сервіс для організації онлайн-навчання.
 • CLASSDOJO – інструмент для оцінювання роботи класу в режимі реального часу.
 • CLASSTIME – платформа для створення інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу.
 • LEARNINGAPPS – конструктор інтерактивних завдань, який дозволяє створювати інтерактивні вправи.
 • FACEBOOK Live – трансляція відео с Facebook сторінки.
 • INSTAGRAM Live – трансляція відео з Інстаграм.
 • VIBER – месенджер для спілкування.
 • PROMETHEUS – проєкт масових відкритих онлайн-курсів.
 • ED-ERA – проєкт, який створює онлайн-курси та освітній контент широкого спектра з використанням IT.
 • iLEARN – онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими репетиторами, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки
 • PADLET – мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації.
 • ЦІКАВА НАУКА– YouTube-канал із короткими науково-популярними відео з фізики, астрономії, біології, географії та математики
 • MATIFIC – безкоштовний ресурс для вивчення математики в ігровій формі для учнів 1–6 класів

3.5 Вибір інструментів для організації дистанційного навчання, веб-ресурсів здійснює безпосередньо вчитель (класовод або предметник) залежно від профілю навчальної дисципліни за погодженням з координатором дистанційного навчання.

3.6 Головними критеріями вибору інструментів для організації дистанційного навчання має бути:

 • відповідність поставленим методичним цілям,
 • універсальність інструментів,
 • зрозумілість інтерфейсу для вчителя і для учня (перевагу краще надати україномовним ресурсам або таким, що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс).
 • доступність програмних засобів (обирати ресурси, які максимально підходять для різних платформ – персональні комп’ютери, планшети, мобільні пристрої Apple, Android тощо);
 • інформаційна безпека (наскільки можливо, мінімізувати обсяг персональних даних, які необхідні при реєстрації).

3.7 Основні інструменти дистанційного навчання, які використовуються у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант”:

3.8 Дистанційне навчання може здійснюватись у двох режимах: синхронному (всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі) чи асинхронному (освітній процес здійснюється за зручним для вчителів та учнів графіком).

3.9 При складанні розкладу дистанційних уроків за будь-якого режиму, необхідно враховувати такі умови:

 • забезпечення якнайбільш рівномірного навантаження на учасників освітнього процесу;
 • забезпечення гнучкості графіка навантаження, розміщення уроків з урахуванням базових вимог.

3.10 При формуванні розкладу занять на час дистанційного навчання, доцільно комбінувати різні режими взаємодій: синхронний, асинхронний, з використанням як доступних підручників, посібників, робочих зошитів, так і онлайн-ресурсів та сервісів. Вчитель самостійно обирає, яким каналом комунікації варто скористатись у тому чи іншому випадку. При цьому враховує наявність та доступність якісного інтернет-сигналу в усіх учасників групи, а також можливі перешкоди в доступі до цифрової техніки, зокрема за жорстким розкладом.

3.11 У Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” використовується формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання на предмет їхньої відповідності вимогам навчальної програми. Вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники ліцею самостійно за погодженням з координатором дистанційного навчання.

3.12 Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання під час оцінювання, що проводиться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи (самостійні й контрольні, перекази, у тому числі окремі тестові, компетентнісні завдання тощо), а також навчальний проєкт, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо. У разі потреби завдання учнів можна контролювати через будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок (Zoom, Skype тощо).

IV. Забезпечення дистанційного навчання

4.1 Педагогічні працівники Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант” повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

4.2 Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • технічні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:
 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • бібліографії;
 • дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

4.3 Відповідальна особа за технічне забезпечення дистанційного навчання призначається наказом директора ліцею.

V. Оптимізація фонду заробітної плати Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант” під час дистанційного навчання.

5.1. На період переведення ліцею на дистанційну форму навчання нарахування або скасування доплат за виконання окремих видів роботи педагогічним працівникам регулюється наказом директора.

5.2. На період переведення ліцею на дистанційну форму навчання нарахування або скасування доплат за виконання окремих видів роботи адміністративно – технічним персоналом регулюється наказом директора. 5.3. На період переведення ліцею на дистанційну форму навчання можливі доплати у розмірі до 50 % (п.3, підпункт 2 літ.а Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами і доповненнями станом на 01.06.2020р.) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) особі, відповідальній за технічне забезпечення дистанційного навчання та координатору дистанційного навчання та здійснювати преміювання у межах фонду заробітної плати.


План заходів щодо впровадження елементів дистанційного навчання у Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” з 01.09.2024р.
ЗахідЧас виконанняВідповідальна особа
1Проходження курсів учителями школи з метою підвищення рівня володіння комп’ютерною технікою та технологіями.Щорічнозаст.директора з НВР Медведенко Н.Г.
2Проведення бесід з учнями та батьками щодо законодавства України про дистанційне навчання.Постійнокласоводи та класні керівники
3Вивчення можливостей школи щодо впровадження та здійснення елементів дистанційного навчання.ПостійноЗаст. директора з НВР Маркевич В.А., інженер-електронік Гіряєва О.А.
4Надання методичної допомоги учителям школи з питань впровадження елементів дистанційного навчання.ПостійноЗаст. директора з НВР Маркевич В.А.
5Комплектування бібліотеки школи навчальною, довідковою, науково-популярною літературою, що забезпечує дистанційне навчання.Постійнозав. бібліотекою Постриган Н.В.
6Створення та поповнення навчально-методичної бази з дистанційного навчання.ПостійноЗаст. директора з НВР Маркевич В.А.
7Розміщення на шкільному сайті корисних посилань на освітні ресурси мережі Інтернет (електронні бібліотеки, предметні сайти та освітні портали)Постійноінженер-електронік Гіряєва О.А.
8Участь учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадахПостійноЗаст. директора з НВР Маркевич В.А.

Прокрутити вгору