Стратегія розвитку

Стратегія розвитку: як планувати майбутнє ліцею

Стратегія розвитку – це документ, який визначає цілі, завдання, пріоритети та ресурси для досягнення бажаного стану ліцею в майбутньому. Документ допомагає ліцею адаптуватися до змін у суспільстві, освіті та технологіях, підвищувати якість навчання та виховання, забезпечувати ефективне управління та розвиток персоналу, сприяти партнерству з батьками, громадою та іншими зацікавленими сторонами.

Стратегія розвитку ліцею №11 “Гарант” розроблена на основі аналізу поточного стану ліцею, його сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, а також потреб та очікувань учнів, батьків, вчителів та керівництва.

Стратегія розвитку має на меті досягнути наступних цілей:
  • Забезпечити високий рівень навчальних досягнень учнів, їх творчого та інтелектуального розвитку, формування громадянської позиції та лідерських якостей.
  • Створити сучасне освітнє середовище, що сприяє реалізації індивідуальних потенціалів учнів, їх саморозвитку та самовдосконаленню, використанню інноваційних технологій та методик навчання.
  • Підвищити професійну компетентність та мотивацію вчителів, забезпечити їх постійне навчання та розвиток, створити умови для творчої самореалізації та кар’єрного зростання.
  • Розвивати партнерські відносини з батьками, громадськістю, іншими освітніми закладами, бізнесом, державними та громадськими організаціями, залучати їх до співпраці та підтримки ліцею.
  • Зміцнити репутацію ліцею №11 “Гарант” як престижного, сучасного та інноваційного освітнього закладу, що готує лідерів майбутнього.
Для реалізації цих цілей ліцей №11 “Гарант” визначив наступні напрями діяльності:
  • Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання, впровадження компетентнісного підходу, індивідуалізації та диференціації навчання, проектної діяльності, інклюзивної освіти.
  • Оснащення ліцею сучасним навчальним обладнанням, комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами, електронними ресурсами, створення інтерактивних та ігрових зон, лабораторій, майстерень, музеїв, бібліотеки.
  • Підвищення якості педагогічної освіти, підготовки та атестації вчителів, забезпечення їх участі в науково-методичній, науково-дослідній, експериментальній, громадській роботі, стажуванні та обміні досвідом.
  • Розширення мережі партнерів ліцею, залучення їх до реалізації спільних проектів, програм, заходів, грантів, спонсорської та благодійної допомоги, інформаційної та консультаційної підтримки.
  • Підвищення іміджу ліцею, просування його досягнень, переваг, особливостей, традицій, цінностей, формування позитивного ставлення до ліцею з боку учнів, батьків, громади, ЗМІ.

Стратегія розвитку ліцею №11 “Гарант” є результатом колективної роботи керівного складу, вчителів, учнів, батьків, громадськості, експертів та консультантів, та є відкритим документом, який може бути коригований та удосконалюваний залежно від змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі ліцею. Стратегія розвитку ліцею є основою для планування, виконання, моніторингу та оцінки діяльності ліцею.

Якщо ви хочете дізнатись про стратегію розвитку ліцею №11 “Гарант” 2017 – 2022 року, ви можете завантажити повний текст документу за посиланням: [Стратегія розвитку ліцею №11 “Гарант”].

Ми сподіваємося, що інформація була корисною та цікавою для вас. Якщо ви маєте якісь питання, зауваження або пропозиції щодо стратегії розвитку ліцею, будь ласка, зв’яжіться з нами за електронною адресою: secretary@lyceum11.com.ua. Ми будемо раді почути вашу думку та відповісти на ваші запитання

Прокрутити вгору