Контакти

Взаємодія з громадськістю міста

Взаємодія з громадськістю є одним з пріоритетних напрямів діяльності Кременчуцького ліцею №11 «Гарант». Ліцей прагне не тільки надавати високоякісні освітні послуги своїм учням, але й відповідати потребам та інтересам широкої громади, до якої належать батьки, випускники, партнери, спонсори, громадські організації, медіа та інші зацікавлені сторони. Ліцей також прагне формувати позитивний імідж закладу, який відображає його цінності, досягнення, перспективи та соціальну відповідальність. Ліцей надає громадськості повну та достовірну інформацію про свою діяльність, досягнення, перспективи, проблеми та потреби. Для цього використовуються різні канали комунікації, такі як:

 • офіційний сайт ліцею, де регулярно публікуються новини, оголошення, звіти, фото- та відеоматеріали, контактна інформація тощо;
 • сторінки ліцею в соціальних мережах (Facebook, YouTube), де висвітлюються актуальні події, проекти, конкурси, свята, а також відбувається взаємодія з аудиторією через коментарі, опитування, лайки тощо;
 • електронна пошта, де надсилаються запити, пропозиції, скарги, відгуки, запрошення тощо;
 • телефонна лінія, де можна отримати консультацію, записатися на прийом, замовити послугу тощо;
 • інформаційні стенди, де розміщуються розклади, накази, графіки, афіші, оголошення тощо;
 • засоби масової інформації (газети, журнали, телебачення, радіо), де публікуються матеріали про діяльність ліцею, інтерв’ю з керівництвом, вчителями, учнями, а також рекламні оголошення тощо.

Ліцей також залучає громадськість до участі в різних формах та заходах, спрямованих на покращення освітнього процесу, розвиток творчих здібностей учнів, підтримку соціально вразливих категорій, зміцнення патріотичного духу, охорону довкілля, просування здорового способу життя тощо. До таких форм та заходів належать:

 • консультації з громадськістю, де збираються пропозиції, зауваження, побажання щодо роботи ліцею, а також надаються відповіді на запитання, що стосуються освітньої діяльності;
 • громадські обговорення, де висловлюються думки, аргументи, критика, захист щодо певних питань, проектів, ініціатив, що мають важливе значення для ліцею та громади;
 • громадські слухання, де звітуються про результати роботи ліцею за певний період, а також вислуховуються зауваження, скарги, пропозиції від громадськості;
 • громадські ради, де обговорюються та приймаються спільні рішення з питань, що стосуються розвитку ліцею, вирішення проблем, розподілу ресурсів, контролю за виконанням рішень тощо;
 • громадські акції, де проводяться різні заходи, спрямовані на привернення уваги до певної проблеми, виявлення солідарності, висловлення позиції, збір коштів, допомога потребуючим тощо.

З метою виховної взаємодії та організації змістовного дозвілля учнів ліцею, ліцеєм ведеться співпраця з такими організаціями:

Крім того, ведеться тісна співпраця із представниками

За їх участю готуються та проводяться різноманітні заходи: благодійні акції, конкурси, екскурсії, свята, виставки, проекти та ін.

Таким чином, Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» демонструє високий рівень взаємодії з громадськістю, яка є необхідною умовою для ефективного функціонування та розвитку освітнього закладу. Ліцей використовує різноманітні форми та канали комунікації, щоб інформувати, консультувати, залучати та партнерувати з громадськістю, враховуючи її потреби, інтереси, очікування та задоволеність. Ліцей також прагне формувати позитивний імідж закладу, який відображає його цінності, досягнення, перспективи та соціальну відповідальність. Ліцей постійно працює над покращенням взаємодії з громадськістю, використовуючи сучасні методи, технології та практики. Ліцей також співпрацює з різними організаціями та інституціями, що допомагають в організації виховної та позакласної роботи з учнями. Взаємодія з громадськістю є важливою складовою діяльності ліцею, яка сприяє його репутації, конкурентоспроможності та інноваційності.

Прокрутити вгору