Фінансові звіти – це документи, які відображають результати фінансово-господарської діяльності закладу освіти за певний період часу. Фінансові звіти складаються з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та пояснювальної записки.

Публікація фінансових звітів є важливим аспектом забезпечення прозорості, відкритості та відповідальності закладів освіти перед батьками, громадськістю, органами влади та контролю. Публікація фінансових звітів дозволяє:

  • оцінити фінансове становище та ефективність використання ресурсів закладу освіти;
  • порівняти доходи та видатки закладу освіти з плановими та фактичними показниками;
  • виявити проблеми, ризики та можливості для поліпшення фінансового управління та планування;
  • забезпечити зворотний зв’язок та діалог між управлінням закладу освіти, педагогічним колективом, батьками, учнями та іншими зацікавленими сторонами;
  • дотримуватися вимог законодавства та нормативних документів у сфері освіти та бухгалтерського обліку.

Як часто та де публікуються фінансові звіти Кременчуцького ліцею № 11?

Згідно з Законом України “Про освіту” 1, заклади освіти зобов’язані публікувати свої фінансові звіти щонайменше один раз на рік на своїх офіційних веб-сайтах або в інший доступний спосіб. Крім того, заклади освіти можуть публікувати свої фінансові звіти частіше, наприклад, поквартально або за півріччя, для більшої оперативності та інформованості.

Адміністрація Кременчуцького ліцею № 11 публікує фінансові звіти ліцею поквартально, за півріччя та щорічно. Таким чином, батьки та громадськість можуть легко отримати доступ до актуальної інформації про фінансову діяльність ліцею, переглянути та завантажити потрібні документи.

Які переваги має публікація фінансових звітів для ліцею та його учасників?

Публікація фінансових звітів має ряд переваг для ліцею та його учасників, а саме:

  • підвищує рівень довіри та репутації ліцею серед батьків, громадськості, партнерів та донорів;
  • сприяє залученню батьків та громадськості до участі в управлінні та розвитку ліцею, формуванню піклувальних рад, благодійних фондів, громадських організацій тощо;
  • стимулює управління ліцею до підвищення ефективності та якості використання фінансових ресурсів, оптимізації витрат, пошуку додаткових джерел фінансування;
  • допомагає виявляти та усувати проблеми, помилки, недоліки, ризики, що можуть негативно впливати на фінансове становище та результати діяльності ліцею;
  • сприяє розвитку фінансової грамотності та культури учасників освітнього процесу, формуванню в них відповідального ставлення до грошей, ресурсів, майна ліцею.

Підсумок

Фінансові звіти ліцею – це спосіб показати, як витрачаються гроші, що надходять від держави, міста, спонсорів та інших джерел. Це також підтвердження, що ліцей дотримується законів та норм у сфері освіти. Закон України “Про освіту” і Конституція України гарантують право на інформацію про використання публічних коштів.

Фінансові звіти ліцею можна переглянути на Google Диску бухгалтерії ліцею. Там є документи, які відображають стан та рух грошових коштів, доходи та витрати, бюджет, зобов’язання та активи ліцею. Вони публікуються кожні три місяці, півроку та рік.

Також можна перевірити, як ліцей використовує публічні кошти, на Єдиному порталі використання публічних коштів. Там можна побачити трансакції, договори, звіти та іншу інформацію про розпорядників бюджетних коштів.

Якщо у вас є питання або пропозиції, звертайтеся до адміністрації ліцею.

Прокрутити вгору