Режим роботи

Режим роботи

Структура навчального року

Освітній процес у Кременчуцькому ліцеї № 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області організовується відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»  (із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431
№ 1385-IX від 13.04.2021), інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) ліцею та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами

Освітній процес у Кременчуцькому ліцеї № 11 «Гарант»  організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). Структура навчального року та строки проведення канікул у Кременчуцькому ліцеї № 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області встановлюється за погодженням з відповідними органами управління освітою.

Відповідно до постанови КМУ «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні» від 24.06.2022р. навчання в ліцеї розпочнеться в День знань – 1 вересня. Освітній процес триватиме до 30 червня 2023 року.

Зазначена Постанова діє виключно в умовах воєнного стану, організація навчального процесу безпосередньо залежить від ситуації та рівня безпеки у регіоні.

Освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
 • другий цикл початково їосвіти – основний (3-4 роки навчання);
 • перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);
 • другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання);
 • перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
 • другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з 1 вересня по 23 грудня 2022 року
 • ІІ семестр – з 9 січня по 02 червня 2023 року.

Орієнтовні терміни канікул

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

п. 4 ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»
 • осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року;
 • зимові – з 24 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року;
 • весняні – з 27 березня по 02 квітня 2023 року;
 • літні канікули – з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2023 року.
 • Останній дзвоник: 02 червня 2023 року.
 • Випускний: 24 червня 2023 року.

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, навчальним закладом встановлюється тривалість навчального тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів. 

Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018р. № 1369, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України затверджує додатково.

Робота закладу в умовах карантинних обмежень

Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. У такому випадку навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини, не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області спільно та за рекомендаціями органів державної влади та місцевого самоврядування приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.

Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом організації освітнього процесу в Кременчуцькому ліцеї № 11 «Гарант» є життя та здоров’я учасників освітнього процесу, тому дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб є першочерговим завданням. Організація освітнього процесу в закладі освіти забезпечується з урахуванням: 

 • вимог соціального дистанціювання; 
 • регулярного моніторингу (щодня на початку першого уроку) та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього виявлення збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров’я у випадку різкого збільшення; 
 • дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту. 
 • з метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання максимально задіяти великі приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання)
 • за сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі; 
 • проводити навчальні заняття з окремих предметів або в окремі навчальні дні у підгрупах, використовуючи технології змішаного навчання. 

Згідно з Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.03.2021р. № 301 «Про особливості освітнього процесу в закладах освіти всіх форм власності та підпорядкування на території Кременчуцької міської територіальної громади в період карантину» навчальний заклад має всі можливості для організації освітнього процесу на період карантину з урахуванням особливостей рівнів епідемічної небезпеки, а саме:

2.1. «Зелений» рівень епідемічної небезпеки: Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» працює з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби СОVІD-19, затверджених у встановленому законодавством порядку, освітній процес організовується за очною (денною) формою навчання.

2.2. «Жовтий» рівень епідемічної небезпеки: Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» організовує та проводить навчання у дві зміни за очною (денною) формою навчання з дотримання протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених у встановленому законодавством порядку. 

За необхідності, за окремим рішенням адміністрації ліцею, організовуються та проводяться уроки (не більше двох на день) для учнів 5–11класів–дистанційно.

2.3. «Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки: освітній процес у Кременчуцькому ліцеї № 11 «Гарант» організовується та проводиться у дві зміни за змішаною формою навчання з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених у встановленому законодавством порядку. 

Протягом тижня уроки проводяться за розкладом, з них: чотири дні в ліцеї за очною (денною) формою навчання по 3 – 4 уроки на день в одному класі, один день всі уроки проводяться дистанційно (крім уроків для учнів 1, 4, 5, 9, 11 класів). 

2.4. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки: освітній процес у Кременчуцькому ліцеї № 11 «Гарант» організовується та проводиться за розкладом для учнів:

 • 1 – 4 класів– у дві зміни за очною (денною) формою навчання з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених у встановленому законодавством порядку;
 • 5 – 11(12) класів –за дистанційною формою навчання.

На підставі рішень уряду, наказів МОН, розпоряджень Кременчуцького департаменту освіти, з урахування рекомендацій МОЗ України у Кременчуцькому ліцеї № 11 «Гарант» можуть бути запроваджені карантинні заходи: обмеження доступу до навчального закладу та дистанційне навчання для всіх (або окремих) категорій учнів. На підставі рекомендацій МОН навчальний заклад може організувати дистанційне навчання за допомогою поєднання:

 • онлайн-занять через Zoom, Google Classroom, Hangouts;
 • заздалегідь записаних відеоуроків від вчителя чи із зовнішніх освітніх ресурсів;
 • завдань для самостійної роботи з подальшою перевіркою;
 • безкоштовних веб-сервісів та платформ, наприклад, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams;
 • перегляду телеуроків проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» на українських телеканалах чи YouTube-каналі МОН

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, яке було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224., на вимогу Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 обмежується час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами. Водночас тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, лишається незмінною.

Час безперервної роботи з технічними засобами навчання: 

 • для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин; 
 • для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; 
 • для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; 
 • для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; 
 • для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин; 
 • при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

Під час роботи з технічним засобами навчання обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.

На підставі наказу МОН від 01.08.2022р. № 1371 внесено зміни до санітарного регламенту МОЗ для шкіл. У змінах зазначено, що в умовах воєнного стану, для учнів, які перебуваючи за кордоном здобувають освіту у другу зміну, початок занять повинен бути не пізніше 16:00 години.

В умовах воєнного стану, для учнів 1-4 класів, які здобувають освіту перебуваючи за кордоном, допускається організація дистанційної форми навчання у другу зміну.

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

 • 1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
 • 3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
 • 5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
 • 7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
 • 10-11 класів – 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.

Режим роботи закладу  в особливих умовах

На період введення особливих умов Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант” переводить освітній процес у дистанційну форму для учнів з 1 по 11 класів  згідно розкладу занять та тижневого навантаження.

Педагогічні працівники навчальні заняття проводять згідно розкладу з використанням технологій дистанційного навчання без відміток про відсутніх у формі конференцій, відеоуроків, вебінарів, індивідуальних консультацій тощо.

Педагогічні працівники ліцею мають право самостійно обирати форму, методи та засоби навчання, що відповідають освітній програмі.

Педагогічні працівники на період особливого періоду зобов’язані:

 • виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, пояснювати новий навчальний матеріал, здійснювати відповідні види контролю, надавати індивідуальні консультації та виконувати решту завдань, передбачених навчальним програмами в режимі онлайн;
 • відповідати на дзвінки адміністрації навчального закладу;
 • перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи,  виконувати інші види навчально-педагогічної діяльності дистанційно;
 • виставлення оцінок та зазначення тем уроків слід здійснювати відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять.

Класні керівники та класоводи повинні здійснювати контроль за своєчасним наданням інформаційних та тренувальних матеріалів для учнів, вчасно доводити їх в групах вайбер, телеграм, фейсбук; здійснювати дистанційно роботу класного керівника згідно посадової інструкції, контролювати та відслідковувати місцезнаходження учнів класу та можливість під’єднання учнів до дистанційного навчання.

Заступник директора з ГР забезпечує проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму в ліцеї

Чергування адміністрації та технічного персоналу здійснювати за графіком.

 • Понеділок – заступник директора з НВР 
 • Вівторок – інженер з ОП 
 • Середа – заступник директора з НВР 
 • Четвер – заступник директора з ВР 
 • П’ятниця – заступник директора з ГР 
 • Субота – за окремим графіком

Черговим проводити контроль та огляд прилеглої території з метою недопущення на територію сторонніх осіб.

Режим роботи сторожів за графіком, який затверджується директором за поданням заступника директора з ГР

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 №265-Р «Про затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час збройної агресії Російської Федерації проти України» (далі – План дій) та листа виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 21.04.2022 № 01-29/585 адміністрація ліцею відповідно до  повноважень: 

 1. Забезпечує збереження документів закладу, особових справ працівників, особистих ключів кваліфікованих електронних підписів та печаток, жорстких дисків та інших носіїв інформації, печаток, документів архівного фонду тощо або їх своєчасне знищення з метою виключення можливості захоплення представниками держави-агресора.
 2. Визначає відповідальних осіб, які можуть залишитися на тимчасово окупованій території України та забезпечити передачу даних на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі.
 3. Забезпечує блокування/відключення кваліфікованих електронних підписів, облікових записів, доступів до державних реєстрів, переліків та інформаційно-аналітичних систем, баз даних, хмарних сховищ, можливості здійснення реєстраційних дій у державних реєстрах з робочих  місць державних реєстраторів та нотаріусів.
 4. У випадку неможливості забезпечення безпечного вивозу та/або переміщення, та/або блокування, та/або відключення зазначеної інформації забезпечення її знищення з метою недопущення її використання ворогом, про що складає відповідний акт.

Алгоритм роботи Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант” в умовах тимчасової окупації

 • адміністрація ліцею першочергово дбає про безпеку учасників освітнього процесу, внаслідок чого може тимчасово зупинити освітній процес або продовжити його за наявності безпечних умов  за дистанційною формою навчання. 
 • адміністрація ліцею за першої можливості інформує відповідну військову адміністрацію про факт захоплення будівлі збройними чи воєнізованими формуваннями  держави-агресора, інформує Державне бюро розслідувань про всі-можливі правопорушення (телефон гарячої лінії +38(044) 300 27 07)
 • адміністрація ліцею забезпечує надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. 
 • адміністрація ліцею забезпечує дотримання всіма працівниками закладу посадових інструкцій, статуту закладу освіти, законів України та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року при наданні медичної допомоги. 
 • адміністрація ліцею докладає зусиль для забезпечення постійного зв’язку із департаментом (управлінням, відділом) освіти і науки для передачі оперативної інформації щодо роботи закладу та координації; 
 • в адміністрація ліцею вживає заходів щодо збереження майна закладу, а у разі встановлення збитків – подає відповідну інформацію власнику закладу та органу управління освітою, забезпечують їх можливе документування. 

Адміністрація ліцею не повинна здійснювати освітній процес на підставі законодавства держави-агресора, працівникам забороняється добровільно співпрацювати із самопроголошеними «мерами», «комендантами», призначеними окупаційними військами, а також безпосередньо з військами держави-агресора.

У разі неможливості продовжувати трудову діяльність на умовах Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від І2 серпня 1949 року та з метою дотримання трудового законодавства, відповідно до статті ІЗ Закону України «Про організацію трудових відносин Продовження додатка 4 в умовах воєнного стану» адміністрація ліцею та працівники закладу можуть ініціювати призупинення дії трудового договору. 

Алгоритм роботи Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант” в умовах ведення бойових дій

 • адміністрація ліцею насамперед дбає про безпеку учасників освітнього процесу, може тимчасово зупинити освітній процес або продовжити його за наявності безпечних умов надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання; 
 • адміністрація ліцею забезпечує надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу; докладає зусиль щодо забезпечення постійного зв’язку із департаментом (управлінням, відділом) освіти і науки для передачі оперативної інформації щодо роботи закладу та координації питань;
 • адміністрація ліцею вживає заходів щодо збереження майна, а у разі встановлення збитків – подає відповідну інформацію власнику закладу та органу управління освітою, забезпечує їх можливе документування. 

Алгоритм роботи Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант” в умовах деокупації

 • адміністрація ліцею вживає заходів до встановлення місця перебування вихованців, учнів, педагогічних та інших працівників; 
 • адміністрація ліцею організовує відновлення освітнього процесу (у різних можливих формах) з дозволу відповідних військових адміністрацій; здійснює за можливості освітній процес за очною формою навчання у закладі, якщо приміщення не пошкоджені або не мають суттєвих  руйнувань.

Структура робочого тижня

Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області працює:  

 • за 5-денним робочим тижнем – для учнів 1 – 8 класів
 • за 6-ти денним робочим тижнем – для учнів 9 – 11 класів

Виходячи із цього, гранично допустиме навантаження на кожного учня:

у 1-х класах – 20 годин, у 2-х класах –22 години, у 3 та 4 класах–23години, у 5-х –28 годин, у 6-х –31година , у 7-х – 32години, у 8-х – 33 години, у  9-х –33 години, у 10-х  – 33 години, в 11-х – 33 години.

Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області працює в дві зміни: на першій зміні навчаються 1-ші, 2-гі, 8-мі, 9-ті, 10-ті, 11-ті класи; на другій – 3-ті,  4-ті класи (орієнтовно 198 учнів), на міжзмінці (заняття з 10.00) – 5-ті, 6-ті, 7-мі класи (орієнтовно 352учня).

Навчальний день розпочинається із зарядки о 7.45, початок занять о 8.00. Чергування адміністрації ліцею, вчителів та класів розпочинається о 7.30. Навчальні заняття закінчуються о 19.30. Зарядка для учнів 1-2, 7-11 класів проводиться із 7.45 до 7.55

На виконання Указу Президента України № 143/2022 щоденно о 9 .00 з метою вшанування світлої пам’яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України проводиться загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Режим роботи перших класів

1 урок8.00 – 8.35
Сніданок8.35 – 8.5520 хвилин
2 урок8.55 – 9.30
Велика перерва9.30 – 10.1040 хвилин
3 урок10.10 – 10.45
Перерва10.45 – 11.0520 хвилин
4 урок11.05 – 11.40
Перерва11.40 – 12.0020хвилин
5 урок12.00 – 12.35

Розклад дзвоників для початкової школи

І зміна (другі класи)

1 урок 8.00 – 8.40
Перерва15 хвилин
2 урок8.55 – 9.35
Перерва25 хвилин
3 урок10.00 – 10.40
Перерва25 хвилин
4 урок 11.05 – 11.45
Перерва 15 хвилин
5 урок12.00 – 12.40

ІІ зміна (треті та четверті класи)

1 урок 12.00 – 12.40
Перерва15 хвилин
2 урок12.55 – 13.35
Перерва15 хвилин
3 урок13.50 – 14.30
Перерва25 хвилин
4 урок 14.55 – 15.35
Перерва 15 хвилин
5 урок15.50 – 16.30
Перерва10 хвилин
6 урок16.40 –17.20

Розклад дзвінків для учнів старшої та середньої ланки

Розклад дзвоників для учнів 8–11 класів (І зміна)

1 урок8.00 – 8.45
Перерва10 хвилин
2 урок8.55 – 9.40
Перерва20 хвилин
3 урок10.00 – 10.45
Перерва20 хвилин
4 урок11.05 – 11.50
Перерва10 хвилин
5 урок12.00 – 12.45
Перерва10 хвилин
6 урок12.55 – 13.40
Перерва10 хвилин
7 урок13.50 – 14.35

Розклад дзвоників для учнів 5–7 класів (міжзміна)

0 урок12.00 – 12.45
Перерва10 хвилин
0 урок12.55 – 13.40
Перерва10 хвилин
1 урок13.50 – 14.35
Перерва20 хвилин
2 урок14.55 – 15.40
Перерва10 хвилин
3 урок15.50 – 16.35
Перерва20 хвилин
4 урок16.55 – 17.40
Перерва10 хвилин
5 урок17.50 – 18.35
Перерва10 хвилин
6 урок18.45 – 19.30

Відповідно до статті 10, п 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту»  (із змінами, внесеними згідно із Законами № 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431№ 1385-IX від 13.04.2021) безперервна навчальна діяльність учнів не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством. Тривалість перерв для учнів 1-х класів після 1-го, 3-го, 4-го уроку -20 хв., після 2-го – 40 хв.; для 2-х класів після 2-го та 3-го уроку – 25 хвилин, решта – 15 хвилин; для учнів 3-4 класів – після 3-го уроку – 25 хвилин, після 5-го – 10 хв., решта – 15 хвилин; для учнів 5-6 класів – після 1-го  та 3- го уроку – 20 хвилин, після всіх інших -10хвилин.Тривалість перерв для учнів 7-11 класів після 2 і 3 уроків по 20 хвилин, після всіх інших– по 10 хвилин.

По закінченню уроку вчитель та учні виходять із кабінету. Провітрювання навчальних кімнат, вологе прибирання та дезінфекція поверхонь (столів, стільців, ручок дверей, роздягальні, сходів, перил тощо) проводиться після кожного навчального заняття та в кінці робочого дня.

Класні керівники та вчителі під час перерви чергують згідно з графіком чергування і забезпечують дисципліну учнів, а також несуть відповідальність за поведінку, життя та здоров’я учнів на перервах.

Інструкція вчителя, що чергує по Кременчуцькому ліцею № 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Полтавської області

 1. Перевірити наявність форми, пов’язок та бейджиків учнів класу, де Ви є класним керівником.
 2. Скласти список розташування чергових по ліцею.
 3. Організувати пост на пішохідному переході біля  ліцею.
 4. Перевірити санітарно-гігієнічний стан прилеглої до ліцею території перед першим уроком та після закінчення занять.
 5. У випадку необхідності організовувати учнів для проведення прибирання в середині шкільної будівлі.
 6. Підійти перед початком чергування до чергового адміністратора  для отримання відповідних вказівок  та після чергування – для отримання критичних зауважень.
 7. На  кожній перерві контролювати діяльність чергових учнів та вчителів.
 8. Розпочати чергування не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку зарядки.
 9. Черговий класний керівник несе повну відповідальність за все, що відбувається під час його чергування. Самостійно вживає необхідних заходів. У випадку надзвичайних обставин звертається до чергового адміністратора.
 10. У кінці чергування зробити відповідні  записи в книзі чергування.
 11. Черговий адміністратор зобов’язаний контролювати діяльність старшого чергового вчителя.

Черговий клас заступає на чергування в понеділок о 7.30, закінчує чергування третього дня. Щоденно чергування розпочинається лінійкою в присутності чергових вчителів та адміністратора, третього дня на лінійці  підбиваються підсумки чергування класу по ліцею протягом даного періоду. Друга зміна чергує з 13.30 до 18.10. 

Усі учні своєчасно приходять на заняття, не пізніше, ніж за 5 хвилин до початку зарядки. Не допускаються пропуски занять без поважних причин. Хворі учні відпускаються додому за рекомендацією медпрацівника та з дозволу класного керівника (батьки попереджають у телефонному режимі). Усі пропуски занять повинні бути підтверджені медичними довідками (пропуск не більше 1 навчального дня може бути письмово підтверджений батьками). Учні можуть бути звільнені від  занять лише за письмовим розпорядженням адміністрації.

Режим роботи спортивних секцій, гуртків, кабінету інформатики, навчальних майстерень проводиться згідно з розкладом, затвердженого директором.

Позакласні заходи проводяться за планом, затвердженим директором.

У кожному навчальному кабінеті закріпити за учнем постійне робоче місце з метою його матеріальної відповідальності за збереження меблів.

За збереження речей, що не мають відношення до навчального процесу (в т. ч. мобільних телефонів), адміністрація відповідальності не несе і розшуком не займається.

Під час навчально – виховного процесу заборонено користування мобільними телефонами. Паління вчителів та учнів у ліцеї та на його території категорично забороняється.

Ведення щоденників вважати обов’язковим для кожного учня, починаючи з  3-го класу.

Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу директора.

Проведення екскурсій, виходів із дітьми за межі території ліцею, дозволяється лише після видання наказу на те директором ліцею.

Відповідальність за життя та здоров’я дітей під час проведення заходів несе вчитель, вихователь або будь-який педагогічний працівник ліцею, що призначений виконуючим обов’язки директора.

Покласти відповідальність на вчителів, класних керівників, вихователів ГПД за охорону життя та здоров’я дітей під час перебування їх у приміщенні ліцею, на його території, під  час прогулянок, екскурсій, при проведенні позакласних заходів.

Курси за вибором, факультативи проводяться згідно з розкладом занять.

Режим роботи групи продовженого дня для учнів початкової школи працює з 12.35 до 18.35 (понеділок- середа); з 11.40 до 17.40 (четвер-п’ятниця).

Батьківські конференції проводяться двічі на рік – у вересні та травні. Батьківські  збори проводяться 4 рази на рік за 2 тижні до канікул.

Засідання ради ліцею – 1 раз на два місяці. Педради – 1 раз на два місяці, усього 6. Апаратна нарада проводиться щопонеділка о 08.15. Нарада при директорові – 1-й та 3-й вівторок місяця о 14.30. Засідання професійних спільнот педагогічних працівників не рідше одного разу на місяць. Навчання з охорони праці 1 раз на місяць. Іспит – у травні.


Графіки роботи

Графік роботи адміністрації ліцею

Директор

Понеділок08.00 – 16.30(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Вівторок08.00 – 09.0014.00 – 18.30
Середа08.00 – 16.30(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Четвер08.00 – 09.0014.00 – 18.30
П’ятниця08.00 – 16.30(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Субота08.00 – 13.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,8 ставки)

Понеділок08.00 –11.00
Вівторок12.00 –16.00
Середа, четвер07.30 –16.00(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
П’ятниця12.00–18.00
Субота8.00 –11.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,8 ставки)

Понеділок08.00 – 12.00
Вівторок13.30 – 16.30
Середа07.30 – 18.00(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Четвер08.00 – 10.00, 12.00 – 16.00
П’ятниця10.00 – 16.00
Субота09.00 – 12.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,65 ставки)

Понеділок08.00 – 12.00
Вівторок (І тиждень)07.30 – 18.00(Обідня перерва 12.30 – 13.00)
Вівторок ( ІІ тиждень)07.30 – 15.30, 16.15 – 18.15
Середа08.00 – 11.00
Четвер08.00 – 11.00
П’ятниця08.00 – 11.00
Субота10.00 – 13.00

Заступник директора з виховної роботи (0,75 ставки)

Понеділок08.00 – 09.00, 10.00 – 13.00
Вівторок08.00 – 16.30(Обідня перерва 11.30 – 12.00)
Середа14.00 – 17.00
Четвер07.30 – 18.00(Обідня перерва 12.30 – 13.00)
П’ятниця11.00 – 13.00
Субота08.00 – 11.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,5 ставки)

Понеділок07.30 – 18.15(Обідня перерва 12.55 – 13.40)
Вівторок08.00 – 11.00
Середа09.00 – 11.00, 14.00 – 15.00
Четвер14.00 – 16.00
П’ятниця08.00 – 10.00

Графік роботи бібліотеки

Понеділок – п’ятниця9.30 – 18.00
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи практичного психолога

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.30
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи соціального педагога

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.30
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи педагога-організатора

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.30
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи медичного кабінету

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.42
Обідня перерва12.00 – 13.00

Графік роботи спортивної зали

Понеділок – п’ятниця08.00 – 20.00

Приймальні дні адміністрації ліцею

Директорпонеділок з 10.00 до 12.00
четвер з 14.00 до 17.00
Заступник з НВРсереда з 08.00 до 12.00
п’ятниця з 13.00 до 17.00
Заступник з НВРпонеділок з 10.00 до 12.00
четвер з 12.00 до 16.00
Заступник з НВРсереда з 08.00 до 11.00
субота з 10.00 до 13.00
Заступник з НВР (початкова школа)п’ятниця з 08.00 до 10.00
Заступник з ВРчетвер з 08.00 – 12.30, 13.00 – 18.00

Режим роботи групи продовженого дня 1-х класів (із денним сном)

Понеділок – середа

12.35 – 12.45Організація роботи групи
12.45 – 13.15Обід
13.15 – 14.00Суспільно-оздоровча робота
14.00 – 15.45Сон
15.45 – 16.00Полуденок
16.00 – 16.30Виховні заходи
16.30 – 18.00Прогулянки, екскурсії
18.00 – 18.35Заняття за інтересами. Індивідуальна робота з учнями
18.35Закінчення роботи

Четвер п’ятниця

11.35 – 11.45Організація роботи групи
11.45 – 12.45Прогулянка, екскурсії
12.45 – 13.15Обід
13.15 – 14.00Спортивно-оздоровча робота
14.00 – 15.45Сон
15.45 – 16.00Полуденок
16.00 – 16.30Виховні заходи
16.30 – 17.00Заняття за інтересами
17.00 – 17.35Індивідуальна робота з учнями
17.35Закінчення роботи
Прокрутити вгору