Режим роботи

Структура навчального року

Освітній процес у Кременчуцькому ліцеї No 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області організовується відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законами No 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, No 48, ст.431 No 1385-IX від 13.04.2021), інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) ліцею та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

Освітній процес у Кременчуцькому ліцеї No 11 «Гарант» організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). Структура навчального року та строки проведення канікул у Кременчуцькому ліцеї No 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області встановлюється за погодженням з відповідними органами управління освітою.

Освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1–2 роки навчання);
 • другий цикл початкової освіти – основний (3–4 роки навчання);
 • перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5–6 роки навчання);
 • другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7–9 роки
 • навчання);
 • перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік
 • навчання);
 • другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11–12 роки навчання).

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з 01 вересня 2020 року до 25 грудня 2020 року (26 грудня 2020 року для класів, які працюють за шестиденним робочим тижнем);
 • ІІ семестр – з 11 січня 2021 року до 28 травня 2021 року (29 травня 2021 року для класів, які працюють за шестиденним робочим тижнем)

Канікули проводяться в такі терміни:

 • осінні: 26.10.2020 – 01.11.2020
 • зимові: 28.12.2020 – 10.01.2021
 • весняні: 29.03.2021 – 04.04.2021

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом навчальнимзакладом встановлюється тривалість навчального тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів.

Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018р. No 1369, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України затверджує додатково.

Кременчуцький ліцей No 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області спільно та за рекомендаціями органів державної влади та місцевого самоврядування приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.

Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини, не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України No 102 від 15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом організації освітнього процесу в Кременчуцькому ліцеї No 11 «Гарант» є життя та здоров’я учасників освітнього процесу, тому дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб є першочерговим завданням. Організація освітнього процесу в закладі освіти забезпечується з урахуванням:

 • вимог соціального дистанціювання;
 • регулярного моніторингу (щодня на початку першого уроку) та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього виявлення збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров’я у випадку різкого збільшення;
 • дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.
 • з метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання максимально задіяти великі приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання)
 • за сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі;
 • проводити навчальні заняття з окремих предметів або в окремі навчальні дні у підгрупах, використовуючи технології змішаного навчання.

Згідно з Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.03.2021р. No 301 «Про особливості освітнього процесу в закладах освіти всіх форм власності та підпорядкування на території Кременчуцької міської територіальної громади в період карантину» навчальний заклад має всі можливості для організації освітнього процесу на період карантину з урахуванням особливостей рівнів епідемічної небезпеки, а саме:

2.1. «Зелений» рівень епідемічної небезпеки: Кременчуцький ліцей No 11 «Гарант» працює з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби СОVІD–19, затверджених у встановленому законодавством порядку, освітній процес організовується за очною (денною) формою навчання.

2.2. «Жовтий» рівень епідемічної небезпеки: Кременчуцький ліцей No 11 «Гарант» організовує та проводить навчання у дві зміни за очною (денною) формою навчання з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених у встановленому законодавством порядку. За необхідності, за окремим рішенням адміністрації ліцею, організовуються та проводяться уроки (не більше двох на день) для учнів 5 – 11 класів – дистанційно.

2.3. «Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки: освітній процес у Кременчуцькому ліцеї No 11 «Гарант» організовується та проводиться у дві зміни за змішаною формою навчання з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених у встановленому законодавством порядку. Протягом тижня уроки проводяться за розкладом, з них: чотири дні в ліцеї за очною (денною) формою навчання по 3 – 4 уроки на день в одному класі, один день всі уроки проводяться дистанційно (крім уроків для учнів 1, 4, 5, 9, 11 класів).

2.4. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки: освітній процес у Кременчуцькому ліцеї No 11 «Гарант» організовується та проводиться за розкладом для учнів:

 • 1 – 4 класів – у дві зміни за очною (денною) формою навчання з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених у встановленому законодавством порядку;
 • 5 – 11(12) класів – за дистанційною формою навчання.

На підставі рішень уряду, наказів МОН, розпоряджень Кременчуцького департаменту освіти, з урахування рекомендацій МОЗ України у Кременчуцькому ліцеї No 11 «Гарант» можуть бути запроваджені карантинні заходи: обмеження доступу до навчального закладу та дистанційне навчання для всіх (або окремих) категорій учнів. На підставі рекомендацій МОН навчальний заклад може організувати дистанційне навчання за допомогою поєднання:

 • онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google Classroom, Hangouts;
 • заздалегідь записаних відеоуроків від вчителя чи із зовнішніх освітніх ресурсів;
 • завдань для самостійної роботи з подальшою перевіркою;
 • безкоштовних вебсервісів та платформ, наприклад, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams;
 • перегляду телеуроків проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» на українських телеканалах чи YouTube-каналі МОН.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013р. No 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки No 660 від 01.06.2013 No 761 від 14.07.2015 No 1115 від 08.09.2020), на вимогу Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 No 2205 обмежується час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами. Водночас тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, лишається незмінною.

Час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

 • для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;
 • для учнів 2–4 класів – не більше 15 хвилин;
 • для учнів 5–7 класів – не більше 20 хвилин;
 • для учнів 8–9 класів – 20–25 хвилин;
 • для учнів 10–11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин;
 • при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10–11 (12) класів – не більше 25–30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15–20 хвилин на другому навчальному занятті.

Під час роботи з технічними засобами навчання обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.


Структура робочого тижня

Кременчуцький ліцей No 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області працює:

 • за 5-денним робочим тижнем – для учнів 1 – 8 класів
 • за 6-ти денним робочим тижнем – для учнів 9 – 11 класів

Виходячи із цього, гранично допустиме навантаження на кожного учня:

 • у 1-х класах – 20 годин, у 2-х класах – 22 години, у 3 та 4 класах – 23 години, у
 • 5-х – 28 годин, у 6-х – 31 година, у 7-х – 32 години, у 8-х – 33 години, у 9-х –
 • 33 години, у 10-х – 33 години, в 11-х – 33 години.

Кременчуцький ліцей No 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області працює в дві зміни: на першій зміні навчаються 1-ші, 2-гі, 8-мі, 9-ті, 10-ті,11-ті класи; на другій – 3-ті, 4-ті класи (орієнтовно 198 учнів), на міжзмінці (заняття з 10.00) – 5-ті, 6-ті, 7-мі класи (орієнтовно 352 учня).

Навчальний день розпочинається із зарядки о 7.45, початок занять о 8.00.

Чергування адміністрації ліцею, вчителів та класів розпочинається о 7.30.

Навчальні заняття закінчуються о 19.30.

Зарядка для учнів 1–2, 7–11 класів проводиться із 7.45 до 7.55

Режим роботи перших класів

1 урок8.00 – 8.35
Сніданок8.35 – 8.55 – 20 хвилин
2 урок8.55 – 9.30
Велика перерва9.30 – 10.10 – 40 хвилин
3 урок10.10 – 10.45
Перерва 20 хвилин10.45 – 11.05
4 урок11.05 – 11.40
Перерва 15 хвилин11.40 – 11.55
5 урок11.55 – 12.30

Розклад дзвоників для початкової школи

І зміна (2А, 2Б, 2В, 2Г)

1 урок8.00 – 8.40
Перерва15 хвилин
2 урок8.55 – 9.35
Перерва25 хвилин
3 урок10.00 – 10.40
Перерва25 хвилин
4 урок11.05 – 11.45
Перерва15 хвилин
5 урок12.00 – 12.40

ІІ зміна (3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В, 4Г)

1 урок12.00 – 12.40
Перерва15 хвилин
2 урок12.55 – 13.35
Перерва15 хвилин
3 урок13.50 – 14.30
Перерва25 хвилин
4 урок14.55 – 15.35
Перерва15 хвилин
5 урок15.50 – 16.30
Перерва10 хвилин
6 урок16.40 – 17.10

Розклад дзвоників для учнів 8–11 класів (І зміна)

1 урок8.00 – 8.45
Перерва10 хвилин
2 урок8.55 – 9.40
Перерва20 хвилин
3 урок10.00 – 10.45
Перерва20 хвилин
4 урок11.05 – 11.50
Перерва10 хвилин
5 урок12.00 – 12.45
Перерва10 хвилин
6 урок12.55 – 13.40
Перерва10 хвилин
7 урок13.50 – 14.35
Перерва10 хвилин

Розклад дзвоників для учнів 5–7 класів (міжзміна)

0’ урок12.00 – 12.45
Перерва10 хвилин
0 урок12.55 – 13.40
Перерва10 хвилин
1 урок13.50 – 14.35
Перерва20 хвилин
2 урок14.55 – 15.40
Перерва10 хвилин
3 урок15.50 – 16.35
Перерва20 хвилин
4 урок16.55 – 17.40
Перерва10 хвилин
5 урок17.50 – 18.35
Перерва10 хвилин
6 урок18.45 – 19.30

Відповідно до статті 10, п 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законами No 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, No 48, ст.431 No 1385-IX від 13.04.2021) безперервна навчальна діяльність учнів не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2–4 років навчання), 45 хвилин (5–12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством. Тривалість перерв для учнів 1,2-х класів після 2-го та 3-го уроку – 25 хвилин, решта – 15 хвилин; для учнів 3–4 класів – після 3-го уроку – 25 хвилин, решта – 15 хвилин; для учнів 5–6 класів – після 1-го та 3- го уроку – 20 хвилин, після всіх інших –10хвилин. Тривалість перерв для учнів 7–11 класів після 2 і 3 уроків по 20 хвилин, після всіх інших – по 10 хвилин.

По закінченню уроку вчитель та учні виходять із кабінету. Провітрювання навчальних кімнат, вологе прибирання та дезінфекція поверхонь (столів, стільців, ручок дверей, роздягальні, сходів, перил тощо) проводиться після кожного навчального заняття та у кінці робочого дня.

Класні керівники та вчителі під час перерви чергують згідно графіка чергування і забезпечують дисципліну учнів, а також несуть відповідальність за поведінку, життя та здоров’я учнів на перервах.

Інструкція вчителя, що чергує по Кременчуцькому ліцею No 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Полтавської області

 1. Перевірити наявність форми, пов’язок та бейджиків учнів класу, де Ви є класним керівником.
 2. Скласти список розташування чергових по ліцею.
 3. Організувати пост на пішохідному переході біля ліцею.
 4. Перевірити санітарно-гігієнічний стан прилеглої до ліцею території перед першим уроком та після закінчення занять.
 5. У випадку необхідності організовувати учнів для проведення прибирання в середині шкільної будівлі.
 6. Підійти перед початком чергування до чергового адміністратора для отримання відповідних вказівок та після чергування – для отримання критичних зауважень.
 7. На кожній перерві контролювати діяльність чергових учнів та вчителів.
 8. Розпочати чергування не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку зарядки.
 9. Черговий класний керівник несе повну відповідальність за все, що відбувається під час його чергування. Самостійно вживає необхідних заходів. У випадку незвичайних обставин звертається до чергового адміністратора.
 10. У кінці чергування зробити відповідні записи в книзі чергування.
 11. Черговий адміністратор зобов’язаний контролювати діяльність старшого чергового вчителя.

Черговий клас заступає на чергування у понеділок о 7.30, закінчує чергування третього дня. Щоденно чергування розпочинається лінійкою у присутності чергових вчителів та адміністратора, третього дня на лінійці підбиваються підсумки чергування класу по ліцею протягом даного періоду. Друга зміна чергує з 13.30 до 18.10.

Усі учні своєчасно приходять на заняття, не пізніше, ніж за 5 хвилин до початку зарядки. Не допускаються пропуски занять без поважних причин. Хворі учні відпускаються додому за рекомендацією медпрацівника та з дозволу класного керівника (батьки попереджаються в телефонному режимі). Усі пропуски занять повинні бути підтверджені медичними довідками (пропуск не більше 1 навчального дня може бути письмово підтверджений батьками). Учні можуть бути звільнені від занять лише за письмовим розпорядженням адміністрації.

Робота спортивних секцій, гуртків, кабінету інформатики, навчальних майстерень проводиться згідно розкладу, затвердженого директором.

Позакласні заходи проводяться за планом, затвердженим директором.

У кожному навчальному кабінеті закріпити за учнем постійне робоче місце з метою його матеріальної відповідальності за збереження меблів.

За збереження речей, що не мають відношення до навчального процесу (в т.ч. мобільних телефонів), адміністрація відповідальності не несе і розшуком не займається.

Під час навчально – виховного процесу заборонено користування мобільними телефонами. Паління вчителів та учнів у ліцеї та на його території категорично забороняється.

Ведення щоденників вважати обов’язковим для кожного учня, починаючи з 3-го класу.

Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу директора.

Проведення екскурсій, виходів із дітьми за межі території ліцею, дозволяється лише після видання наказу на те директором ліцею.

Відповідальність за життя та здоров’я дітей під час проведення заходів несе вчитель, вихователь, або будь-який педагогічний працівник ліцею, що призначений виконуючим обов’язки директора.

Покласти відповідальність на вчителів, класних керівників, вихователів ГПД за охорону життя та здоров’я дітей під час перебування їх в приміщенні ліцею, на його території, під час прогулянок, екскурсій, при проведенні позакласних заходів.

Курси за вибором, факультативи проводяться згідно розкладу занять. Група продовженого дня для учнів початкової школи працює з 12.35 до 18.35 (понеділок – середа); з 11.35 до 17.35 (четвер – п’ятниця).

Батьківські конференції проводяться двічі на рік – у вересні та травні. Батьківські збори проводяться 4 рази на рік за 2 тижні до канікул.

Засідання ради ліцею – 1 раз на два місяці. Педради – 1 раз на два місяці, усього 6. Апаратна нарада проводиться щопонеділка о 08.15. Нарада при директорові – 1-й та 3-й вівторок місяця о 14.30. Засідання кафедр не рідше одного разу на місяць. Навчання з охорони праці 1 раз на місяць. Іспит – у травні.


Графіки роботи

Графік роботи адміністрації ліцею

Директор

Понеділок08.00 – 16.30(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Вівторок08.00 – 09.0014.00 – 18.30
Середа08.00 – 16.30(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Четвер08.00 – 09.0014.00 – 18.30
П’ятниця08.00 – 16.30(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Субота08.00 – 13.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,8 ставки)

Понеділок08.00 –11.00
Вівторок12.00 –16.00
Середа, четвер07.30 –16.00(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
П’ятниця12.00–18.00
Субота8.00 –11.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,8 ставки)

Понеділок08.00 – 12.00
Вівторок13.30 – 16.30
Середа07.30 – 18.00(Обідня перерва 12.00 – 12.30)
Четвер08.00 – 10.00, 12.00 – 16.00
П’ятниця10.00 – 16.00
Субота09.00 – 12.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,65 ставки)

Понеділок08.00 – 12.00
Вівторок (І тиждень)07.30 – 18.00(Обідня перерва 12.30 – 13.00)
Вівторок ( ІІ тиждень)07.30 – 15.30, 16.15 – 18.15
Середа08.00 – 11.00
Четвер08.00 – 11.00
П’ятниця08.00 – 11.00
Субота10.00 – 13.00

Заступник директора з виховної роботи (0,75 ставки)

Понеділок08.00 – 09.00, 10.00 – 13.00
Вівторок08.00 – 16.30(Обідня перерва 11.30 – 12.00)
Середа14.00 – 17.00
Четвер07.30 – 18.00(Обідня перерва 12.30 – 13.00)
П’ятниця11.00 – 13.00
Субота08.00 – 11.00

Заступник директора з навчально – виховної роботи (0,5 ставки)

Понеділок07.30 – 18.15(Обідня перерва 12.55 – 13.40)
Вівторок08.00 – 11.00
Середа09.00 – 11.00, 14.00 – 15.00
Четвер14.00 – 16.00
П’ятниця08.00 – 10.00

Графік роботи бібліотеки

Понеділок – п’ятниця9.30 – 18.00
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи практичного психолога

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.30
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи соціального педагога

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.30
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи педагога-організатора

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.30
Обідня перерва12.00 – 12.30

Графік роботи медичного кабінету

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.42
Обідня перерва12.00 – 13.00

Графік роботи їдальні

Понеділок – п’ятниця08.00 – 16.30
Обідня перерва12.15 – 12.45

Графік роботи спортивної зали

Понеділок – п’ятниця08.00 – 18.00

Графік роботи спортивної зали

Понеділок – п’ятниця08.00 – 18.00

Приймальні дні адміністрації ліцею

Директорпонеділок з 10.00 до 12.00
четвер з 14.00 до 17.00
Заступник з НВРсереда з 08.00 до 12.00
п’ятниця з 13.00 до 17.00
Заступник з НВРпонеділок з 10.00 до 12.00
четвер з 12.00 до 16.00
Заступник з НВРсереда з 08.00 до 11.00
субота з 10.00 до 13.00
Заступник з НВР (початкова школа)п’ятниця з 08.00 до 10.00
Заступник з ВРчетвер з 08.00 – 12.30, 13.00 – 18.00

Режим роботи Групи продовженого дня 1-х класів (із денним сном)

Понеділок – середа

12.35 – 12.45Організація роботи групи
12.45 – 13.15Обід
13.15 – 14.00Суспільно-оздоровча робота
14.00 – 15.45Сон
15.45 – 16.00Полуденок
16.00 – 16.30Виховні заходи
16.30 – 18.00Прогулянки, екскурсії
18.00 – 18.35Заняття за інтересами. Індивідуальна робота з учнями
18.35Закінчення роботи

Четвер п’ятниця

11.35 – 11.45Організація роботи групи
11.45 – 12.45Прогулянка, екскурсії
12.45 – 13.15Обід
13.15 – 14.00Спортивно-оздоровча робота
14.00 – 15.45Сон
15.45 – 16.00Полуденок
16.00 – 16.30Виховні заходи
16.30 – 17.00Заняття за інтересами
17.00 – 17.35Індивідуальна робота з учнями
17.35Закінчення роботи

Організація режиму харчування

Графік харчування здобувачів освіти розробляється з урахуванням максимальної кількості учнів, як можуть одночасно отримувати та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр.

Функціонування питного фонтанчика на час оголошення режиму карантину забороняється, питний режим здобувачів освіти організовується за допомого використання індивідуальних ємностей або фасованої продукції.

При організації харчування дотримуватися відстані між столами не менше 1,5 метри та розміщення за столом не більше 4 осіб.

Працівники харчоблоку зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками. Засоби індивідуального захисту мають бути у наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одягання чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, обов’язково використовує засоби індивідуального захисту: захисну маскою або респіратор, захисні окуляри/захисний щиток, одноразові рукавички.

Працівники харчоблоку обов’язково повинні дотримуватися правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для обробки рук тощо).

Графік харчування

Безкоштовне харчуванняХарчування за батьківські кошти
8.301А, 1Б12.45ГПД
9.001В, 1Г13.45ГПД (Інтелект України)
9.302А, 2Б11.50, 12.45Учні пільгових категорій
10.0014.306 класи
13.153А, 3Б14.457 класи
14.153В, 3Г15.405 класи
15.004А, 4Б8.45, 10.45, 12.45учні 8;11 класів
15.309.40, 11.50, 13.40учні 9;10 класів
Час відвідування буфету
14.356А, 6Б, 7 класи8.45, 10.45, 12.45учні 8;11 класів
15.406В, 5 класи9.40, 11.50, 13.40учні 9;10 класів
Scroll to Top