Кременчуцький ліцей 11 “Гарант” – це сучасний навчальний заклад, що здійснює свою суспільну місію, утверджується як “лідерська організація” і задає вектор суспільного розвитку “від учня-лідера – до суспільства-лідера”, здійснюючи підготовку молодого покоління до майбутнього шляхом формування в нього лідерської компетентності.

На сторінці сайту ліцею, присвяченій звітам директора, можна ознайомитися з результатами діяльності закладу освіти за різні навчальні роки. Зокрема, тут розміщено звіт директора ліцею за 2022-2023 навчальний рік, який містить такі розділи:

  • Вступ, де визначені пріоритетні напрямки роботи ліцею, пов’язані з реалізацією Закону України “Про повну загальну середню освіту”, Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та інших документів;
  • Аналіз стану навчально-виховного процесу, де висвітлено особливості організації навчання учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, потреб та інтересів, використання інноваційних педагогічних технологій, забезпечення якості освіти, розвитку мистецького середовища, здійснення дослідно-експериментальної роботи, реалізації профільного навчання та профорієнтації учнів, залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, проектах тощо;
  • Аналіз стану виховної роботи, де охарактеризовано напрямки національно-патріотичного, духовно-морального, правового, екологічного, здоров’язбережувального, культурологічного, спортивного виховання учнів, діяльність учнівського самоврядування, співпрацю з батьками та громадськістю;
  • Аналіз стану методичної роботи, де відображено форми та методи підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, зокрема за допомогою впровадження інноваційних управлінських технологій, методів і прийомів, проведення науково-методичних заходів, участі в конкурсах, тренінгах, семінарах, вебінарах тощо;
  • Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення, де наведено дані про наявність та оновлення основних засобів навчання, обладнання, меблів, комп’ютерної техніки, мультимедійних засобів, інтернет-зв’язку, охорони, відеоспостереження, санітарно-гігієнічних умов тощо;
  • Висновки та перспективи подальшого розвитку ліцею, де сформульовано основні досягнення та проблеми закладу освіти, а також запропоновано заходи щодо їх вирішення та покращення якості освітніх послуг.
Звіти директора ліцею за попередні роки:
Прокрутити вгору