Інформація

Про школу-ліцей №11

Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» сьогодні – сучасний навчальний заклад, що здійснює свою суспільну місію, утверджується як «лідерська організація» і задає вектор суспільного розвитку «від учня-лідера – до суспільства-лідера», здійснюючи підготовку молодого покоління до майбутнього шляхом формування в нього лідерської компетентності.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 22.09.2009 року № 884 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в інноваційному суспільстві» на базі Кременчуцького ліцею №11 Кременчуцької міської ради Полтавської області» протягом 2009-2014 років у закладі здійснювалася дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в інноваційному суспільстві», у ході якої сформовано цілісну систему роботи навчального закладу на основі проектування лідерського розвитку особистості, в основі якої покладена  стандартизована модель випускника ліцею. 

Система роботи навчального закладу на основі проектування лідерського розвитку особистості  складається з чотирьох модулів: фундаментального (1-4 класи), профорієнтаційного (5-7 класи), допрофільного (8-9 класи) та державного базису (І-ІІ курс ліцею). Відповідно до статті 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту» повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях: початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта. Таким чином, система роботи Кременчуцького ліцею №11 «гарант» стовідсотково корелює із Законом України. А щоб досягнути результату в реалізації моделі випускника ліцею треба працювати в системі. 

Діагностика стану освітніх послуг, які надає сучасна школа, дозволила зробити висновок, що науково-методична проблема, над якою працює ліцей залишається актуальною і нині: існує залежність між лідерською компетентністю,  саморозвитком особистості і розвитком суспільства в цілому. Лідерська компетентність – важлива складова життєвої компетентності людини ХХІ століття.

Проблемно-орієнтовний аналіз стану навчального закладу, об’єктами якого є: кадрові, навчально-виховні, науково-методичні та інформаційні, матеріально-технічні умови дозволяє зробити висновок, що Кременчуцький ліцей №11 демонструє безперервне зростання та розвиток. 

 У ліцеї №11 28 учителів ( 46,4%) мають вищу кваліфікаційну категорію.  6 звання “Старший вчитель”.  15 – звання “Вчитель-методист”. 1“Відмінник освіти”.

4 учителі  –  Лауреати заключного етапу конкурсу “Вчитель року”.  28 – керівники науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України,  вихованці яких стали призерами області, серед них 7 – керівники науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України,  вихованці яких стали призерами фінального етапу конкурсу.

Розроблена й апробована модель навчально-виховного процесу профільної та професійно орієнтованої освіти в системі загальної середньої освіти. Сьогодні профільна освіта в ліцеї розвивається за такими напрямками: математичний, історичний, біолого-хімічний, лінгвістичний. Діти поглиблено вивчають алгебру, геометрію, історію, правознавство, хімію, біологію, англійську мову, українську мову, українську літературу. Зростає кількість бажаючих вступити до 10 класу Кременчуцького ліцею №11. У 2018-2019 н.р. у 9 класах навчалися 108 учнів, до 10-х вступили 130. У 2019-2020 н.р. у 9-х класах ліцею навчалися 72 учні, до 10-х вступили 124 учні.  У 2020-2021 н.р. до ліцею вступили 128 учнів.

Розроблена та апробована кількісно-якісна модель учня-лідера.

Визначено ефективні технології формування лідерської компетентності

Розроблено авторські освітні та виховні програми 

 Розроблено та апробовано авторську модель учнівського врядування «Мікрополіс»

Організовано роботу наукового товариства «Пошук», результатами роботи якого є 277 призерів на обласному етапі конкурсу, із яких 64 перші, 18 призерів та 31 лауреат на загальнонаціональному. Із 2017 по 2020 команда ліцею №11 посідала перше місце серед шкіл міста за результатами участі в обласному етапі, у 2021 році друге місце.

117 учнів – призери обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 7 – призери загальнонаціонального. У 2021 році учениця 10 класу стала призером загальнонаціонального конкурсу з української мови імені Тараса Шевченка.

Із 2008 року в навчальному закладі викладається курс «Історія, культура та мова Китаю», працюють волонтери з КНР, діє кабінет китайської мови, продовжується співпраця з Інститутом Конфуція при Харківському національному університеті імені Каразіна.

Відповідно до Стратегії розвитку ліцею трансформоване навчально-виховне середовище. У закладі діють «Містечко дитинства» для 1-4 класів (відокремлено від 5-11), територія закону, територія творчості, територія здоров’я (відремонтовані спортивна та актова зали), територія цифрових технологій. Випускники ліцею №11 сьогодні віддають на навчання сюди своїх дітей та онуків.

Крім того, географічне розміщення закладу (центр міста, поруч залізничний та автовокзал) сприяє збільшення потоку вступників до 10 класу із сусідніх районів та навіть областей.

Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» – не просто навчальний заклад – платформа, що об’єднує однодумців, лідерів, які рухають уперед різні галузі в нашій державі та за її межами.

Scroll to Top